Euroopa rändefoorumi 4. kohtumisel keskendutakse rändajate tööturule integreerimisele

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Komisjoniga koostöös korraldatud 2018. aasta Euroopa rändefoorumi põhiteemaks olid väljakutsed ja võimalused, mis kerkivad esile rändajate toetamisel ELi tööturule integreerimisel. See tõi kokku enam kui 120 kodanikuühiskonna organisatsiooni ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja ELi institutsioonide esindajaid.

Foorumit avades ütles rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos: „On aeg liikuda oma igapäevaste rändekriisiarutelude juurest edasi ning keskenduda hoopis sellele, kuidas muuta ränne eduvõimaluseks meie kõigi jaoks.“

Oma avakõnes rõhutas EMSK president Georges Dassis, et pagulaste vastuvõtmine ei ole mitte ainult moraalne, vaid ka õiguslik kohustus, mille kõik liikmesriigid ELiga ühinedes on võtnud, ning väitis, et liikmesriigid liikmesriike tuleb kohustada vastutust võtma. Teisest küljest peavad ka rändajad austama ELi tavasid, näiteks soolise võrdõiguslikkuse osas.

„Olemasolevate rahastute, näiteks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi abil saab võtta meetmeid probleemide lahendamiseks ning rändajate töövõimaluste edendamiseks,“ ütles Georges Dassis.

Foorumi käigus peetud aruteludes käsitleti rändajate tööturule integreerimise paljusid aspekte, nagu vajadus edendada korrapärast tööhõivet ja inimväärset tööd, takistada ärakasutamist ning võidelda diskrimineerimisega, ning oskuste valideerimise tähtsus. (ll)