Euroopa tarbijapäev 2018: tarbijad vajavad veebis paremat kaitset

Kuidas tagada kõige paremini tarbijakaitse veebis: sellele küsimusele keskenduti XX Euroopa tarbijapäeval, mille korraldasid 20. märtsil Sofias Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Bulgaaria majandus- ja sotsiaalnõukogu. Konverents andis ekspertidele ja poliitikutele võimaluse arutada uusi, digiteerimisest tulenevaid raskusi tarbijakaitses nii ELi kui ka riikide vaatepunktist. Sõnavõtjad olid ühel nõul, et tarbijakaitse eeskirju tuleb paremini rakendada ja jõustada. Üks parandamist vajavaid valdkondi on tarbijatele toodete ja teenuste kohta esitatav teave. Hinnanguliselt ligikaudu 1 % kõigist kasutajatest loeb asjaomaseid tingimusi, samal ajal kui 72 % ei tea, millist teavet veebiettevõtted nende kohta koguvad. Samuti väljendati muret ohtude pärast, millesse võivad digitaalajastul sattuda lapsed. Eksperdid hoiatasid, et sissetulekute üha suuremate erinevuste tõttu võivad paljud lapsed jääda ilma võimalusest omandada oskused, mis on vajalikud muutunud tööturule pääsemiseks. Sõnavõtjad juhtisid tähelepanu ka andmete vabale liikumisele, mis on eriti oluline digiteenuste järgmise põlvkonna jaoks. Avalik sektor saaks andmete asukohapiirangute eemaldamisel hinnanguliselt 1,4 miljardit eurot lisatulu. Tänapäeval kasutab veebi üle 44 % maailma rahvastikust, võrreldes 1 %-ga kakskümmend aastat tagasi. Eelmisel aastal oli juurdepääs internetile 87 %-l ELi kodanikest. (ia)