Reaalses maailmas keelatu peab olema lubamatu ka virtuaalmaailmas

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tunnustab komisjoni teatist „Võitlus ebaseadusliku veebisisuga“ kui esimest sammu sellel teel, kutsub aga komisjoni üles looma programme ja võtma tõhusaid meetmeid, et rajada stabiilne ja järjepidev õigusraamistik ebaseadusliku veebisisu edukaks eemaldamiseks. 

„Ebaseadusliku veebisisu levitamine tuleb lämmatada juba eos“, ütles 14. märtsil 2018 vastu võetud arvamuse „Ebaseaduslik veebisisu – veebiplatvormid“ raportöör Bernardo Hernández Bataller.

Seepärast teeb komitee ettepaneku, et erilist tähelepanu tuleks pöörata sellele, kuidas arendatakse, töödeldakse ja levitatakse puhtalt informatiivset sisu, mis esmapilgul näib seaduslik, peidab endas aga ebaseaduslikku sisu.

Lisaks tuleks teraselt jälgida kõike suurandmetega seotut ja kasu, mida veebiplatvormid saavad nende andmete kasutamisest.

„Ebaseadusliku sisu, vihakõne või terrorismile õhutamise avaldamine ei ole tühiasi. Sellise materjali vältimiseks, selle vastu võitlemiseks ja eemaldamiseks on vaja meetmeid karmistada. See on oluline ka alaealiste kaitse seisukohast,“ märkis Bernardo Hernández Bataller.

Komitee usub, et veebiplatvormid peaksid ise andma kasutajate käsutusse vahendid võltsuudiste esile tõstmiseks, millega juhtida teiste kasutajate tähelepanu asjaomase sisu tõepärasuse küsitavusele.

Arvestades veebiplatvormide mõju meie igapäevases elus ja riske, mida nad endis kätkevad, on ülimalt oluline, et kogu Euroopas oleks selge ja ühtlustatud seadusandlus. (sma)