Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ELi-Jaapani järelevalvekomitee liikmed külastasid Jaapanit, et arutleda majanduspartnerluslepingu rakendamise üle ja tugevdada koostööd Jaapani partneritega. Visiidi käigus osaleti ringmajanduse teemalisel ümarlaual ning peeti majanduspartnerluslepingu raames esimene ELi-Jaapani ühisdialoog kodanikuühiskonnaga.

ELi-Jaapani järelevalvekomitee esimees Eve Päärendson ütles: „ELi ja Jaapani majanduspartnerlusleping on rahvusvahelise tähtsusega.“

Arutluse all olid tööjõud ja naiste osalemine tööturul, samuti ringmajanduse potentsiaal kestliku arengu edendamisel.

Eve Päärendson väljendas ELi ja Jaapani kodanikuühiskonna dialoogi eduka avalöögi üle heameelt ning märkis, et see näitas, millist lisaväärtust seda liiki dialoog võib anda kahepoolsete sidemete tugevdamisele. (dgf)