Hea lugeja!

Viimasel ELi tippkohtumisel veebruaris loodeti juhtidelt märkimisväärseid edusamme pikaajalise eelarve ehk mitmeaastase finantsraamistiku osas kokkuleppele jõudmises. Kuid suurte lahkhelide tõttu ei õnnestunud kompromissi saavutada.

Kui kokkuleppele ei jõuta, ohustab meid järgmine seisak, mida me aga praeguses geopoliitilises olukorras endale lubada ei saa.

ELi ees seisvad kiireloomulised ülesanded ja Brexitijärgseid kõnelusi ümbritsev oht tuleb päevakorrale võtta, sest neile kulub energiat teiste prioriteetide arvelt: rändepakett, roheline kokkulepe, digiüleminek, keskkonnaalane üleminek, kui nimetada vaid mõnd.

Aeg on julgelt õigeid valikuid teha.

Heitlus ei käi mitte numbrite, vaid visioonide pärast. Uue komisjoni visioon – liit, mis seab kõrgemad sihid – ja Sibius ELi juhtide seatud uus strateegiline tegevuskava, millele avaldati toetust 2019. aasta juulis ja detsembris toimunud Euroopa Ülemkogul, tuleb viia ellu uue mitmeaastase finantsraamistikuga kooskõlas olevate otsuste abil.

Maja ei saa ju renoveerida ilma asjakohase eelarveta!
Väljendan meie täielikku toetust Euroopa Parlamendi presidendi David Sassoli avaldusele, millega nõustusid ühises kirjas üksmeelselt kõik parlamendi fraktsioonid. Praegu on puudujääk ikka veel 230 miljardit eurot. Nõukogu ettepanek ei ole kaugeltki vastuvõetav.

Kui soovime käivitada ambitsioonika Euroopa tegevuskava, siis mis seal salata: EL vajab piisavaid vahendeid. Selliselt kõlas meie seisukoht juba poolteist aastat tagasi valminud arvamuses, mis võeti vastu suure häälteenamusega ja millele oleme mitmel korral viidanud.

Kui liikmesriigid ei soovi rohkem maksta selleks, et saavutada auahneid prioriteete, milles nad on juba kokku leppinud ja mille nad on heaks kiitnud, tuleb neil leida rohkem omavahendeid. Lõpuks peame saavutama selle, mille üle on viimased 15 aastat arutatud. Meil tuleb teha seda, mida eurooplased viimastel Euroopa Parlamendi valimistel nõudsid. Nende otsus väärib austust ja nende arvamust tuleb kuulda võtta, mitte eirata!

Usun, et aeg on tagada sidusus ja mobiliseerida kõik olemasolevad jõud. Aeg on tegutseda ja survestada koduriike, et valitsused leiaksid julguse, poliitilise tahte ja vajaliku edasipüüdlikkuse varem kokkulepitu ellu viimiseks.

Leian, et selles otsustavas etapis peame üheskoos Euroopa Parlamendiga väljendama häälekalt ja tugevalt oma ühtset seisukohta.

Luca Jahier

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president