Ettevalmistamisel oleva uue ELi puuetega inimeste tegevuskavaga seoses arutame 4. osas „Pikk ja konarlik tee ligipääsetavuseni“ puuetega inimeste tööhõive olukorda. Räägime sellest, mida EL peaks tegema oma töökohtade kaasavamaks muutmiseks – mitte ainult füüsilises maailmas, vaid ka sellise ühiskonna kollektiivses mõtteviisis, mis peaaegu kunagi ei näe puude taga inimest.

Ettevalmistamisel oleva uue ELi puuetega inimeste tegevuskava 4. osas „Pikk ja konarlik tee ligipääsetavuseni“ arutame puuetega inimeste tööhõive olukorda. Räägime sellest, mida EL peaks tegema oma töökohtade kaasavamaks muutmiseks – mitte ainult füüsilises maailmas, vaid ka sellise ühiskonna kollektiivses mõtteviisis, mis peaaegu kunagi ei näe puude taga inimest.

Ettevalmistamisel oleva uue ELi puuetega inimeste tegevuskava 4. osas „Pikk ja konarlik tee ligipääsetavuseni“ arutame puuetega inimeste tööhõive olukorda. Räägime sellest, mida EL peaks tegema oma töökohtade kaasavamaks muutmiseks – mitte ainult füüsilises maailmas, vaid ka sellise ühiskonna kollektiivses mõtteviisis, mis peaaegu kunagi ei näe puude taga inimest.

Frank Sioen ja Alba Gonzalez räägivad meile raskustest ja takistustest, millega nad puuetega inimestena peavad toime tulema, et tööd leida ja hoida. Leedsi ülikooli puuetega inimeste poliitika professor Mark Priestley selgitab, kuidas puuetega inimeste õigus töötada on Euroopa õigusaktides ja poliitikas viimastel aastakümnetel edasi arenenud. Komitee liige Yannis Vardakastanis arutleb selle üle, milliseid praktilisi meetmeid peaks kavandatav ELi puuetega inimeste strateegia järgmisel kümnendil sisaldama, et ligipääsetavus saaks Euroopas reaalsuseks.(ll)

Vähem