Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühma uus esimees on Oliver Röpke

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

1. märtsil sai Oliver Röpkest komitee töötajate rühma uus esimees. Ta võttis ametikoha üle Gabriele Bischoffilt, kes oli rühma esimees alates 2015. aasta oktoobrist.

Oma ametiajal võitles Gabriele Bischoff Euroopa sotsiaalõiguste samba arendamise, väljakuulutamise ja rakendamise eest, sellise ELi eest, kes kaitseb ja võimestab oma kodanikke ning toob kasu paljudele ja mitte ainult vähestele. Ta on Euroopa projekti ja Euroopa põhiväärtuste kindel toetaja ning jääb selleks ka tulevikus. Gabriele Bischoffi järgmine projekt on 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimised: ta kandideerib Euroopa Parlamenti.

Arvestades Euroopa Liidu praegusi ja tulevasi väljakutseid, liidu väärtusi üldiselt ning konkreetselt töötajaid, soovib Oliver Röpke edendada komitee ja iseäranis töötajate rühma rolli. Ta tegutseb sellise Euroopa nimel, kes on kodanikele lähemal – Euroopa nimel, kes kaitseb eurooplasi ja nende huve. Oliver Röpke toetab õiglasi elu- ja töötingimusi ning kaitseb töötajate huve. Ta asub konsolideerima töötajate rühma tugevust: liikmete suutlikkust jõuda ühise eesmärgi nimel üksmeelele, vaatamata sellele, et nad kuuluvad erinevatesse ametiühingutesse.

Üle 20 aasta on Oliver Röpke töötanud Austria Ametiühingute Keskliidus (ÖGB) ja selle liikmesorganisatsioonides vastutusrikastel ametikohtadel, esmalt riigi tasandil ja seejärel Brüsselis ning alates 2008. aastast on ta Austria Ametiühingute Keskliidu juhatuse liige. Alates 2001. aastast esindab ta Austria Ametiühingute Keskliitu Euroopa Ametiühingute Keskliidu täitevkomitees. (mg)