12. kodanikuühiskonna meediaseminari brošüür on valmis

Ilmunud on uus brošüür, milles esitatakse Euroopa väärtuste tugevdamise üle peetud arutelude põhipunktid ning lugejad leiavad paneelaruteludes osalejate ja avakõnelejate mõtteid.

12. kodanikuühiskonna meediaseminaril, mis toimus 22.−23. novembril 2018 Aegli Zappious Ateenas Kreekas, käsitleti kolme paneelarutelu raames selliseid pakilisi küsimusi nagu mitmekultuurilisus, natsionalismi ja liberalismivastasuse kasv ning solidaarsuse vähenemine, mis seavad kahtluse alla Euroopa põhiväärtused.

Esimeses paneelarutelus käsitleti Euroopa väärtusi ja äärmuslikke ideoloogiaid, teise paneelarutelu teema oli Euroopa liberaalse demokraatia toimetulek liberalismivastaste suundumuste kasvuga mõnes liikmesriigis ning kolmanda paneelarutelu raames uuriti kodanikuühiskonna rolli demokraatliku, väärtustel põhineva ja ühtse Euroopa kaitsmisel. Paneelaruteludes osalenud meedia, akadeemiliste ringkondade ja kodanikuühiskonna esindajad panustasid oma oskusteadmistega ning arutasid osalejatega aktuaalseid probleeme ja Euroopa väärtuste kaitsmise võimalusi.

Brošüür on kättesaadav siin

Vaata videot seminarist siin (ehp)