Populismi vastu võitlemine on meie kõigi asi

Majandusareng ja sotsiaalne stabiilsus on kaks võtmetegurit võitluses euroskeptitsismiga, ent neist üksi ei piisa: kaasa peab lööma kodanikuühiskond!

Uuringu „Kogukonnad väljaspool suurlinnu: kodanikuühiskonna organisatsioonide roll populismiga tegelemisel“ tutvustusel, mis toimus 20. veebruaril 2019 Brüsselis, tegi Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm kokkuvõtte populismi esilekerkimisest ELis, analüüsides, kuidas ja miks see tekkis, ning toonitades, et kodanikuühiskond võib sellevastases võitluses täita keskset rolli.

Majandusarengul ja sotsiaalsel stabiilsusel on küll väga oluline osa euroskeptitsismi tõusu põhjustavate muredega tegelemises, ent neist teguritest üksi ei piisa. Kodanikuühiskonna organisatsioonid peavad asuma tegutsema, et edastada positiivseid sõnumeid Euroopa väärtuse ja tähtsuse kohta ning tuua Euroopa oma kodanikele lähemale. „Liberaalse demokraatia säilitamine on meie kõigi asi,“ ütles komitee Euroopa mitmekesisuse rühma esimees Arno Metzler. „Usun, et populismiga on võimalik võidelda vaid meie demokraatliku süsteemi abil – sellesama süsteemi abil, mida populistid püüavad õõnestada. EL ei pea inimestega mitte ainult rääkima, vaid peab neid ka aktiivselt kuulama ja kaasama nad dialoogi. Euroopa kodanikuühiskond peaks aitama liidul inimesi kõnetada, ennetades ja piirates seega populistlike parteide veetlust,“ lisas ta.

Uuringutest ilmneb, et ühed olulisimad tegurid, millest tuleneb suurem toetust populistidele kõikjal Euroopas, on majanduslik mahajäämus, sotsiaalne ebakindlus ja piiratud haridustase. Ent arvesse tuleb võtta ka keerukamaid ja üksteisest sõltuvaid küsimusi, nagu soov säilitada praegune olukord ja vajadus kaitsta traditsioonilisi väärtusi, monokultuure või konkreetseid identiteete. (mp)