Energiasüsteemi ümberkujundamine õnnestub ainult siis, kui sellesse on kaasatud kõik

Kodanike osa energiasüsteemi ümberkujundamisel oli TENi sektsiooni veebruari koosoleku päevakorra keskmes. Koosolekul jagasid energiaeksperdid oma kogemusi inimeste heaks töötamisel.

Millist kasu saaksid kodanikud energiasüsteemi ümberkujundamisest? Kuidas muuta energia kõigile kättesaadavaks? Energiasüsteemi ümberkujundamine tähendab põhjalikke muutusi meie ühiskonnas ja see mõjutab meie kõigi igapäevaelu. See ei puuduta üksnes kliimamuutusi, kasvuhoonegaaside vähendamist ja uue tehnoloogia kasutamist, vaid annab võimaluse teha struktuurimuutusi, milles kodanikel on oluline osa. Kodanike osalemise teema on äärmiselt tähtis. „Energiasüsteemi ümberkujundamine ei saa olla edukas, kui kõik sidusrühmad ei lähe sellega kaasa – peame arvestama kõigi osalejate vajadustega,“ ütles TENi sektsiooni esimees Pierre Jean Coulon. „Energia lõppeesmärk on lihtsustada kodanike elu, sealhulgas perekondade ja ettevõtjate elu. Ilma energiata ei saa me rahuldada oma põhivajadusi: ei oleks ei haridust, tervishoiusüsteemi ega transporti.“

Energiasüsteemi ümberkujundamisel on tohutu majanduslik ja sotsiaalne potentsiaal, eriti piirkondlikul tasandil. Detsentraliseeritud taastuvenergia tehnoloogia odavnemine annab vähem arenenud piirkondadele palju võimalusi edendada oma majandust ja aitab kodanikel tegutseda energiat tootvate tarbijatena: inimesed mitte ainult ei osta (tarbi) puhast energiat, vaid neil on energiatootmises osalemise kaudu selles protsessi oluline roll. „Kui paigaldada katusele seitse päikesepaneeli, toodetakse sama palju elektrit, kui tavaline elektriauto vajab ühel aastal,“ ütles komitee liige Lutz Ribbe oma videosõnumis.

Samal ajal on oluline rõhutada muret tekitavat asjaolu, et osa piirkondi, linnu ja haavatavaid rühmi võivad sellest protsessist kõrvale jääda. Seepärast on hädavajalik „valida uus tee, luues piirkondlikud taastuvenergia ringlused ning ühendades energia- ja regionaalpoliitika,“ lisas Ribbe. „Poliitilise tahte korral saame aidata taastuvenergia tootmise abil kütteostuvõimetust vähendada.“ (mp)