Demokraatia tulevik Euroopas on otseselt seotud rahumeelse ja föderaalse Euroopaga

Demokraatia tulevikku Euroopas arutati kahepäevasel Euroopa tasandi konverentsil, mille korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Georges Dassis 1.–2. märtsil Ateenas Akropolise muuseumis. Arvukate aktiivselt kaasatud osalejate ees ELi institutsioonidest, Kreeka valitsusest, kodanikuühiskonna organisatsioonidest ja ülikoolidest avaldas Georges Dassis selgelt toetust föderaalsele rahumeelsele Euroopale, mis kaitseb solidaarsust ja oma kodanike heaolu.

„Euroopa riikides ohtlikult kasvava populismi vastu ei saa võidelda ainult sõnadega. Euroopa Liit peab andma konkreetseid vastuseid kodanike muredele turvalisuse, nende töö ja nende laste tuleviku osas“, sõnas komitee president Georges Dassis. „Me soovime näha liitu, mis pakub kõigile võrdseid võimalusi. Selleks, et võidelda populismiga ja astuda vastu pettumusele, mida tunnevad meie riikide kõige haavatavamad elanikkonnarühmad, peame esikohale seadma sotsiaalsed aspektid, kuid ei tohi lasta ELi majandusel laguneda.“

Georges Dassis kutsus looma ametikoha Euroopa rahandusministrile, kellel oleks aruandekohustus ja kes valitaks sellesse ametisse. Ta mainis tulevasi Euroopa Parlamendi valimisi ning toetas riigiüleseid nimekirju, misläbi on võimalik tagada, et võetakse arvesse kodanike seisukohti, sest „vastasel juhul on valimiste keskmes riiklikud, ja mitte Euroopa küsimused“, märkis ta.

Konverentsi kõrvalüritusel anti Georges Dassisele üle Kreeka majandus- ja sotsiaalnõukogu auhind jõupingutuste eest sotsiaalse dialoogi arendamisel Euroopas. (ks)