Tööandjad arutavad meetmeid oskuste nappuse kaotamiseks

Tööandjate rühm

Tööandjate rühm koos Bulgaaria suuremate tööandjate organisatsioonidega korraldab 22. märtsil Bulgaarias Sofias konverentsi „Oskuste nappuse kaotamine majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade loomiseks: ettevõtjate seisukoht“. Sõnavõtjad tutvustavad häid tavasid ja arutavad konkreetseid lahendusi oskuste nappuse vähendamiseks. Üritus on osa Bulgaaria Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisperioodi tegevuskavast.

Miks ei vasta praegusel ajal oskused nõudlusele? Kuidas saab edendada õigeid oskusi, mida vajatakse teadmistepõhises majanduses? Kuidas saab haridussüsteeme kohandada praegusaja ülesannetele? Milliseid reforme on vaja? Mida oleks vaja teha ELi ja riikide tasandil? Need on vaid mõned küsimustest, millele konverentsil osalejad püüavad vastuseid leida. Konverents toob kokku sõnavõtjaid nii riiklikest kui ka üleeuroopalistest tööandjate organisatsioonidest, Bulgaaria valitsusest ja parlamendist ning ELi asutustest.

Oskuste nappus on Euroopa ettevõtjate jaoks üha suurem probleem. Õigete oskustega töötajad on ettevõtte konkurentsivõime jaoks väga olulised. 40 %-l tööandjatest on raskusi ettevõtte kasvuks ja innovatsiooniks vajalike oskustega töötajate leidmisel. Samal ajal on 70 miljonil eurooplasel puudulik lugemis- ja kirjaoskus ning arvutus- ja digitaaloskused on viletsad veelgi rohkematel inimestel. (lj)