Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed kutsutakse osalema Emmanuel Macroni Euroopa kodanikega konsulteerimise projektis

Komitee etendab olulist rolli Prantsusmaa presidendi algatatud avalikul konsulteerimisel, sest komitees igapäevaselt rakendatavad algatused, mis võimaldavad kodanikuühiskonnal kaasa rääkida Euroopa kujundamise kõige kõrgemal tasemel, on läbinisti kooskõlas konsulteerimise ideega. See oli Prantsusmaa Euroopa asjade ministri Nathalie Loiseau’ sõnum, mille ta edastas oma kõnes komitee täiskogu istungjärgul 15. veebruaril Brüsselis.

Minister tutvustas Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni projekti viia kõigis liikmesriikides ellu rida avalikke konsultatsioone, et Euroopa ümber kujundada, lähtudes konsultatsioonide käigus Euroopa elanikkonna väljendatud ootustest ja soovitustest, aga ka kriitikast ja mureküsimustest.

„Eesmärk on anda eurooplastele uus võimalus enda väljendamiseks, et saaksime määrata kindlaks valdkonnad, kus Euroopa mõju on liiga nõrk, kus oodatakse Euroopalt teistsuguseid meetmeid või kus Euroopa tundub liiga pealetükkivana,“ selgitas minister.

Eesmärk on kaasata klassikaliste arutelude, veebipõhiste konsultatsioonide ja demokraatlike, osalusel põhinevate ürituste kaudu arvestatav hulk inimesi.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Georges Dassis väljendas algatuse üle heameelt ning viitas komitee kahele suuremahulisele konsulteerimisele, mis on liikmesriikides viimase kahe aasta jooksul korraldatud. Need konsultatsioonid lähtusid samast ideest ning käsitlesid rändajate olukorda ja valget raamatut Euroopa tuleviku kohta.

Minister selgitas, et juba 24 ELi liikmesriiki on teatanud valmisolekust osaleda konsultatsioonidel, mis on kavas korraldada 2018. aasta aprillist oktoobrini. Tulemused hõlmatakse riigipeade ja valitsusjuhtide koostatavasse uuringusse ning soovitusi on kavas analüüsida 2018. aasta detsembris toimuval Euroopa Ülemkogul. (dm)