Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub ELi liikmesriike üles kiirendama Euroopa majandus- ja rahaliidu väljakujundamist

Liikmesriigid peavad kiiresti tegutsema stabiilse, jõuka ja vastupidavama Euroopa majandus- ja rahaliidu nimel. Seetõttu on liikmesriikide ja ELi tasandil vaja edasisi meetmeid. See oli üks peamiseid järeldusi Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimise teemalisel avalikul arutelul, mis hiljuti peeti Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees.

Majanduseksperdid ning ELi institutsioonide ja kodanikuühiskonna esindajad nõustusid, et praegused väljakutsed ja varasematest kriisidest saadud õppetunnid näitavad selgelt vajadust reformida Euroopa majandus- ja rahaliitu ja viia selle loomine lõpule. Praegune majanduse elavdamine kogu ELis ja kodanike suurenev toetus eurole annavad selleks väga hea võimaluse.

Arutelul osalejad leidsid, et eelkõige on kiiresti vaja lõpule viia pangandusliidu ja kapitaliturgude liidu loomine, et liikuda Euroopa majandus- ja rahaliidu väljakujundamise suunas. Nad kutsusid liikmesriike ja komisjoni üles tagama tulevase rahanduse jätkusuutlikkuse ning leidma õige tasakaalu vastutuse ja solidaarsuse vahel edasistes otsustes Euroopa majandus- ja rahaliidu kohta.

Arutelul pakuti välja neli kiirendajat, mida võiks kasutada ELi tasandil, et saada suurimat kasu liikmesriikide struktuurireformidest: euroala ühine makromajanduslik strateegia asümmeetriliste šokkidega toimetulemiseks, ühine investeeringute ja innovatsiooni rahastamise käsitlus mikromajanduse tasandil, euroala eelarve teatud Euroopa avalike hüvede rahastamiseks ning tõhusam ja aruandekohustusega institutsiooniline raamistik, millega seatakse euroala jaoks näiteks ametisse rahandusminister.

Komitee raportöörid Mihai Ivaşcu (eri elualade rühm) ja Stefano Palmieri (töötajate rühm) lisavad arutelu tulemused arvamusse, mis käsitleb komisjoni majandus- ja rahaliidu paketti ja mille üle hääletatakse aprillis. (jk)