Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arutelu eesistujariigi Rumeeniaga: aeg Euroopa uuesti inimestele lähemale tuua

EMSK täiskogu jaanuari istungjärgul toimus arutelu Rumeenia peaministri Vasilica–Viorica Dăncilăga, milles käsitleti ELi eesistujariigi Rumeenia prioriteete 2019. aasta esimesel poolel. Komitee president Luca Jahier rõhutas, kui oluline on ELi valimiste eel taastada Euroopa kodanike usaldus poliitika vastu.

ELi integratsiooniprotsessi peavad paremini mõistma, selle eest vastutama seda toetama need, kes kõige enam loevad – Euroopa inimesed. „Arutelu Euroopa tuleviku üle Sibiu tippkohtumisel leiab aset sümboolsel päeval – 9. mail 2019, Euroopa päeval. See on viimane hetk enne valimisi, et näidata ühtset, tugevat Euroopat, mis on lähedane kõigile oma kodanikele ning täis otsustavust võtta nende nimel julgeid meetmeid“, ütles Luca Jahier. „,“ lisas ta.

Vasilica–Viorica Dăncilă väljendas otsustavust teha märkimisväärseid edusamme Euroopa Liidu ees seisvates kõige pakilisemates küsimustes, pidades silmas ühtsuse, ühtekuuluvuse, solidaarsuse ja võrdsuse edendamist. Ta kinnitas veel kord oma riigi tugevat pühendumist ELi eesistumisel Euroopa väärtustele ja Euroopa kodanike hääle kuuldavõtmisele selles osas, mis suunas Euroopa Liit peaks arenema. „See on eesistujariigi Rumeenia prioriteet. Me esitame lahendusi ja teeme otsuseid, mis on võimalikult lähedased kodanikele ja meie ühiskonna tegelikkusele. ,“ ütles ta. Ühtekuuluvus kui Euroopa ühine väärtus on ühtlasi Rumeenia eesistumisperioodi juhtlause. (mp)