Tööandjate projektid Rumeenia eesistumisperioodiks

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Ühtekuuluvus kui ühtne Euroopa väärtus – selline on Euroopa Liidu Nõukogu 2019. aasta esimese poole eesistujariigi Rumeenia juhtmõte. Tööandjate rühm näeb Rumeenia eesistumisaja prioriteetide ja oma poliitiliste eesmärkide vahel mitut liiki koostoimet. Sellepärast kavatsebki rühm korraldada Rumeenia eesistumisperioodi ajal ürituse, millel keskendutakse ettevõtlusele.

Aprillis korraldab tööandjate rühm Euroopa ettevõtlusmudelit käsitleva kõrgetasemelise konverentsi, mis toimub Bukarestis koostöös Rumeenia tööandjate organisatsiooniga ning mille patrooniks on Rumeenia president. Sellel üritusel arutatakse VKEde poliitika tulevikku, sealhulgas vajadust uue visiooni ja täiendavate meetmete järele nii liikmesriikide kui ka ELi tasandil, et toetada ettevõtlust ja VKEsid. Tööandjad usuvad, et ettevõtluse ja VKEde konkurentsivõime edendamine kui küps, ennetav ja tõhus poliitika võib muuta Euroopa tugevamaks ja paremini toimetulevaks praegu tema ees seisvate väljakutsetega. (lj)