Kokkuleppeta Brexit seab lennundus- ja keemiatööstuse ohtu nii ELis kui ka Ühendkuningriigis

Tööstuse muutuste nõuandekomisjoni kõrgetasemelisel arutelul Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees, milles käsitleti Brexiti mõju lennundus- ja keemiatööstusele, nõustusid kõnelejad, et Ühendkuningriigi õigussüsteem peaks jääma ELi õigusaktidega kooskõlla ja et kemikaalide puhul tuleks juhinduda REACH-määrusest. Lennundustööstuses tuleks enamikus valdkondades näha ette vastastikkust käsitlevad kokkulepped ja pikendada kavandatud üleminekuperioodi vähemalt viie aastani.

„Ülioluline on leida põhisektorite jaoks vastastikkusel põhinevad lahendused,“ märkis Euroopa kosmose- ja kaitsetööstuse liidu peasekretär Jan Pie, nõudes pikemat üleminekuperioodi. Kokkuleppeta väljaastumine mõjutaks peamiselt tarneahelat, sest täppisajastatud tarnimine nõuab tarneahela sujuvat toimimist. Enne toote lõplikku kokkupanekut peavad komponendid mitu korda La Manche’i väina ületama. Kui takistatud on kas või ühe komponendi liikumine, võib see peatada kogu tarneahela. Sama puudutab ka töötajate liikumist, eriti spetsialiste, kel on vaja kiiresti Ühendkuningriigi ja ELi vahel liikuda. Ettevõtjad väljendasid suurt muret ELi ja Ühendkuningriigi õigusaktide lahknevuse üle.

Keemiatööstuste Liidu rahvusvahelise kaubanduse osakonna juht Ian Cranshaw rõhutas, et Brexiti kokkulepe on hädavajalik ka keemiatööstuse jaoks. Keemiatööstus on Ühendkuningriigi jaoks väga tähtis: selle käive on 18 miljardit naelsterlingit ning see annab otseselt ja kaudselt tööd vastavalt 150 000 ja 500 000 inimesele. Tööstus vajab kõige enam kindlust. Cranshaw korraldas oma esindatavate ettevõtjate seas uuringu ning mitte ükski neist ei pidanud Brexitit kasulikuks.

„Sellest olukorrast tuleb õppida seda, et peame andma paremini teavet ühtse turu ja selle paljude eeliste kohta, mis kaasnevad ELi liikmesusega nii tööstusele kui ka kodanikele,“ leidis tööstuse muutuste nõuandekomisjoni esimees Lucie Studničná.

Küsimus, kes Brexitist kasu saab, jäi vastuseta. (sma)