Michel Barnier Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele: „Kõige halvem on Euroopa jaoks vaikus.“

ELi Brexiti pealäbirääkija Michel Barnier osales Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu 540. istungjärgul, et anda ülevaade ELi seisukohtadest Brexiti kokkuleppe ja võimalike edaspidiste stsenaariumide kohta.

Komitee president Luca Jahier avaldas Barnier’le tehtud töö eest kiitust ja rõhutas komitee suurt pühendumust Ühendkuningriigi kodanikuühiskonnale: „Komitee on hästi valmistunud mis tahes tulevaseks stsenaariumiks ja tugevdab oma suhet Ühendkuningriigi partneritega.“

Barnier hoiatas, et Euroopa peab olema valmis kokkuleppeta lahkumiseks. „Tulemusest hoolimata on organiseeritud kodanikuühiskonna esindajatel otsustav tähtsus kodanike teadlikkuse suurendamisel,“ sõnas ta.

Kaitsemeetmed

Komitee liikmed nõudsid kindla seisukoha võtmist kaitsemeetmete kohta, mida osa peab Põhja-Iirimaa jaoks teiseks parimaks lahenduseks. Kõige parem oleks ELi jääda.

Barnier toonitas, et ELi probleemide lahendamine on tema vastutus. „Me ei taha kaitsemeetmete kasutamist. Seda võib võrrelda kodukindlustusega – sa küll maksad selle eest, kuid loodad, et ei pea seda kunagi kasutama.“ Liidust lahkumine oli Ühendkuningriigi mõte ning Brexit tekitab probleeme nii Iirimaale kui ka Põhja-Iirimaale. Kaitsemeetmed nähti ette neile, kes vajavad kaitset. Lisaks on Iirimaa piir ka 27 riigi piir ja ühtse turu piir. Seega puudutab see kogu Euroopat.

Brexitil puudub lisaväärtus,“ leidis Barnier. „Siiski ei tohiks me ajada Brexiti tagajärgi segamini sellest saadud õppetundidega. Niisamuti ei tohi me ajada segamini populismi ja populaarseid seisukohti. Kõige hullem on vaikus. Peame suhtlema ja pidama arutelusid. Võime küll olla eriarvamusel, kuid me ei tohi vaikida, sest populistid kasutavad vaikust Euroopa nõrgestamiseks.“ (sma)