Komitee töötajate rühmal on heameel töö- ja eraelu tasakaalu kokkuleppe üle

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ja liikmesriigid saavutasid 24. jaanuaril kokkuleppe töö- ja eraelu tasakaalustamist käsitleva direktiivi üle. „Kokkulepe on konkreetne samm Euroopa lapsevanemate ja hooldajate elu lihtsustamise suunas,“ sõnas komitee töötajate rühma esimees Gaby Bischoff.

Töötajate rühm juhtis komitees arutelu hoolduskohustusega töötajate õiguste tugevdamise üle oma arvamusega töötavate lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamise kohta, kajastades ametiühingute survet, muutmaks see seadusandlik algatus Euroopa sotsiaalõiguste samba lahutamatuks osaks, et sotsiaalne progress jõuaks Euroopa kodanikeni.

„Pooldame seda edumeelset kokkulepet, millega kehtestatakse kümnepäevane isapuhkus lapse sünni paiku. Seda tasustatakse isale või isaga samaväärsele teisele partnerile makstava haigushüvitise tasemel, tänu millele saavutatakse ettepaneku eesmärk: suurendada isade/partnerite osalemist. Piisaval määral tasustatud vanemapuhkusele on õigus nii emal kui ka isal. See oli ametiühingute jaoks peamine kampaaniateema, et aidata lapsevanematel saavutada parem töö- ja eraelu tasakaal. Lisaks on neil, kes hoolitsevad haige sugulase eest, võimalik saada viis päeva hoolduspuhkust,“ märkis Gaby Bischoff.

„Töö- ja eraelu tasakaalustamise poliitika on vahend, mis võimaldab naistel ja meestel teha valikuid võrdsetel alustel,“ nentis arvamuse raportöör Erika Koller. „Kokkulepe ei ole küll imevits kõigi probleemide lahendamiseks, kuid kindlasti on see samm õiges suunas.“ (ppr)