Sõidu- ja puhkeperioodid, tööaeg ja töötajate lähetamine