EMSK kutsub komisjoni üles täpsustama kavandatud teabe esitamise kriteeriume piiriüleste maksuskeemide jaoks

Tax justice

Komitee kutsub oma arvamuses hoiatavate meetmete kohta maksustamise vältimise või maksudest kõrvalehoidumise vastu komisjoni üles esitama täpsemad tunnused kavandatud teabe esitamise kohustuste jaoks piiriüleste maksuskeemide ja tehingute osas, et vältida maksumaksjate ja maksuasutuste subjektiivseid tõlgendusi, mis võiksid põhjustada üleliigse teabe esitamist ja tekitada halduskoormust.

Komisjoni uues direktiivis kehtestatakse vahendajatele ehk asutustele, ettevõtjatele ja spetsialistidele, kes pakuvad maksumaksjatele maksuplaneerimisalast nõustamist, ning teatud juhtudel maksumaksjatele endile kohustus esitada oma maksuasutustele teavet maksuskeemide kohta, mis on hõlmatud teavitamisele kuuluva tegevuse nelja standardliigiga. Teavet vahetatakse automaatselt riikide maksuhaldurite vahel.

Raportöör Victor Alistari (eri elualade rühm, RO) hinnangul on kavandatud tunnused liiga laiaulatuslikud. Tema sõnul tuleb komisjonil kriteeriumide läbivaatamisel leida tasakaal õiguskindluse ja paindlikkuse vahel, et tagada hoiatavate meetmete tõhusus ja kohustuse teostatavus.

Komitee palub komisjonil samuti selgitada, kuidas direktiivi hakatakse kohaldama digitaalmajandusele, ja tagada direktiivi proportsionaalsus, hoides halduskulud madalal kõigi äriühingute jaoks.

Komitee kiidab heaks kavandatava logistilise ja tehnilise toe vastavate vahendite rakendamiseks liikmesriikides ning nõustub eesmärgiga suurendada kavandatud meetmete abil vahendajate tegevuse läbipaistvust.

„Teabe esitamise kohustus takistab vahendajatel oma klientidele agressiivsete maksuplaneerimisskeemide pakkumist. Mehhanism loob õiglase maksustamise ning aitab kaasa ausale konkurentsile ja stabiilse maksutulu saamisele liikmesriikides,“ ütles kaasraportöör Petru Sorin Dandea (töötajate rühm, RO). (jk)