Komitee aitas tutvustada liikmesriikidele komisjoni suuniseid ELi vahendite kasutamiseks sisserändajate integreerimisel

Jaanuaris korraldasid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Komisjon ühiselt komisjoni uute suuniste tutvustamise ürituse. Need suunised peaksid aitama liikmesriikidel edendada sisserändaja taustaga inimeste integratsiooni, kasutades olemasolevaid EL rahastamisvahendeid tõhusamalt ja koordineeritumalt.

Kõnealused suunised sisaldavad praktilisi soovitusi riiklikele ja piirkondlikele rahastamisasutustele selle kohta, kuidas teha valik praegusel, 2014.–2020. aasta rahastamisperioodil kasutada olevate ELi rahastamisvahendite hulgast ja kuidas neid kõige paremini kombineerida.

Eesmärk on edendada enam kui 20 miljoni ELis seaduslikult elava kolmanda riigi kodaniku kaasamist, sest nad seisavad endiselt silmitsi arvukate probleemide ja diskrimineerimisega.

Nagu tutvustusüritusel märgiti, ohustab neist 40 % vaesus, 18 % neist on töötud ja 19 % lahkub koolist seda lõpetamata, mis on ELi keskmisest peaaegu kaks korda kõrgem näitaja.

„EL peab näitama üles humaansust ja solidaarsust. Sisserändajaid ei tohi pidada koormaks. Kui nad on hästi integreerunud, on neist palju kasu mitte üksnes meie majandusele, vaid ka meie ühiskonnale tervikuna,“ sõnas komitee president George Dassis. (ll)

Pildil: Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Corina Crețu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige Cristian Pîrvulescu ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Georges Dassis