Teise auhinna võitnud „Poola naiste streik“ on rohujuure tasandi liikumine, mis tekkis Poolas 2016. aastal vastusena valitsuse katsele kaotada naiste abordiõigus. Sellest ajast alates on liikumine laienenud üle kogu riigi ja korraldanud mitmeid aktsioone, millest on massiliselt osa võtnud Poola väikeste ja keskmise suurusega linnade naised. Streikivate naiste esindaja Marta Lempart jagab oma mõtteid selle liikumise elulise tähtsuse kohta tänases Poolas.
EMSK Info: Mida tähendab auhinna saamine Teile ja Teie organisatsioonile?

Marta Lempart: Meid märgatakse. Naisaktivistid, kes teevad kõige raskemat tööd seal, kus ei ole telekaameraid, suurmeedia esindajaid, kunstifotosid, kes külvatakse nii internetis kui ka tavaelus üle julma vihkamisega, tavalised naised – õpetajad, müüjad, emad, meditsiiniõed, kokad ja autojuhid, kes kannavad endas muutusi, mida nad soovivad näha Poola väikestes ja keskmise suurusega linnades –, on lõpuks nähtavad ja hinnatakse nende eneseohverdust, julgust, ideid, pingutusi ja edu. Rahvusvahelises ajalookäsitluses tuleks tunnustada eelkõige neid naisi, kes ei nõua kuulsust, kuid väärivad, et neid märgataks, kuulataks ja toetataks vaatamata sellele, et nad ei ole pärit pealinnast või suurlinnadest.
See tähendab ka seda, et eliiti kuuluvate, privilegeeritud ja kõrgharidusega naiste juhitud suurlinna feminismi aeg on lõppemas. Nüüd võtavad endale juhtrolli tavalised naised, keda on vaikima sunnitud, ignoreeritud ja kellesse on üleolevalt suhtutud, kuna feministideks ei ole nad „piisavalt head/haritud/kõneosavad/ettevalmistatud/hinnatud“– naised, kes on eesliinil iga päev, sest nemad teavad kõige paremini, et küsimus on elus või surmas.
 

Millist nõu annaksite teistele organisatsioonidele heade tulemuste saavutamiseks samalaadsete tegevuste ja programmidega?
1. Tasub loobuda juhtorganist ja luua projekte koordineeriv ja teenindav tugikeskus. Kunagi ei tohi luua ega suunata projekte ülalt alla – tuleb loobuda vertikaalsetest struktuuridest ja luua võimas toetusvõrgustik. On vaja aru saada, et kui 100%-liselt vastutatakse tulemuse eest, siis peab olema 100%-line otsustusõigus. Rahastage ja toetage mis tahes võimalikul viisil kõike seda, mis kas või osaliselt sobitub teie organisatsioonilise visiooniga – ärge otsige ega punnitage saavutada ideede, vaadete ja tegevuste 100%-list kokkusobivust. Maksab uskuda seda, mida inimesed ütlevad, kuidas nad end tunnevad ja mida nad teevad.
2. Austage ja julgustage kohalikku kodanikutegevust kui keskset elementi igas oma tegevuses. Aktiivselt tuleb võidelda meedia teadmatuse ja pealiskaudsuse vastu kohaliku kodanikutegevuse suhtes, mis jääb tavaliselt nähtamatuks ja mida üleriigilised meediakanalid üldjuhul ignoreerivad. Lõpetage kohtumiste, seminaride ja konverentside korraldamine oma riigi pealinnas.
3. Kasutage tavakeelt.
4. Teadvustage oma isiklikke eesõigusi ja mõelge neile igal hommikul 5 minutit. Seejärel kasutage neid selleks, et toetada inimesi nende tegevuses. Toetage iga päev vähemalt üht inimest, kelle strateegiate, meetodite või meetmetega te ei nõustu. On oluline tagada, et teie organisatsioonis võetakse alati kuulda vähemuse häält, neid, kes pidevalt seisukoha võtmisest hoiduvad. Inimesi ei saa sundida kõndima isegi mööda kõige mõistlikumat ja tõhusamat teed – neil peab olema vabadus ise oma tee valida ja seda mööda kõndida. Niiviisi jõuamegi kõik kohale.
5. Olge lahked. Võtke pinged maha.

Kuidas kasutate neid konkreetseid rahalisi vahendeid kogukonna edasiseks abistamiseks?
Rahastamist kasutatakse agaralt aktivistide läbipõlemise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks (läbipõlemisvastane fond). Enamik liikumises tegutsevaid naisi on riikliku ja ühiskonna surve all (politseiuurimised, süüdistused), paljusid ahistatakse ja nad kogevad küberkiusu, neil on probleeme tööl või oma ettevõtte töös hoidmisega ning see mõjutab ka nende lapsi ja perekondi. Surve ja tegevuse ulatus mõjutab nende vaimset tervist ja üldist tervislikku seisundit.
Osa fondi vahenditest kasutatakse ka liikumise juurte juurde naasmiseks. Kavatseme võtta ühendust kõigi esimese streigi algatajatega, kes ei osale enam liikumises erinevatel põhjustel – kas oma isikliku olukorra tõttu või selle tõttu, et nad on liitunud teiste organisatsioonidega või neil on olnud isiklikud konfliktid – ning korraldada streigi neljandal aastapäeval (3. oktoobril 2020) üleriigilise kohtumise.

Feministlikul tegevusel on Poolas pikk ajalugu. See oli üks esimesi riike Euroopas, kus naistele anti valimisõigus. Ent Poolas on tugev mõju ka konservatiivsetel seisukohtadel. Mida see auhind kõige selle taustal Teile tähendab?
See on oluline toetus eesliinil olijatele võitluses ja vastuseisus populismi ja usufanaatikute vastu, sest just naised võitlevad aktiivselt tugevalt spondeeritud ja rahvusvaheliselt korraldatud naiste- ja inimsusevastase „uut maailmakorda“ taotleva tegevuskava vastu, millega valitsused ja rahvusvahelised institutsioonid ei näi oskavat ümber käia. Poola oli 2016. aastal usuäärmuslastele harjutusplats, taotledes abordi täielikku keelustamist. Nad kaotasid selle lahingu – tõsiasi, millest ei saa üle ega ümber. Nad lootsid kohata väga vähest vastupanu või üldse mitte, kuid naised asusid võitlusesse reaalsusega, mis ilmestab iga nende päeva.