#mimmitkoodaa: soolise segregatsiooni nõrgestamine IT sektoris

Soome tarkvara ja e-ettevõtluse ühing (Ohjelmisto- ja e-business ry), mis saavutas 2019. aasta kodanikuühiskonna auhinna konkursil neljanda koha, on võtnud südameasjaks äratada naiste seas suuremat huvi tarkvara vastu. Ühing pakub tasuta praktilisi seminare naistele, kellel puudub varasem programmeerimiskogemus, et aidata neil IT sektoris edu saavutada. Rasmus Roiha ja Milja Köpsi rääkisid #mimmitkoodaa filosoofiast ja auhinnaraha kasutamise kavatsustest.

EMSK Info: „Mida tähendab auhinna saamine teile ja teie organisatsioonile?“

Rasmus Roiha ja Milja Köpsi: „See on suur tunnustus ja oleme veelgi motiveeritumad #mimmitkoodaa tööga jätkama. Mida suurem on osalejate arv ja programmi ulatus, seda suurem on selle mõju. Praegu osaleb programmis üle 5000 naise ja kümneid ettevõtjaid. Meie eesmärk on suurendada järgmise kahe aasta jooksul osalevate naiste arvu kümne tuhandeni ja ettevõtjate arvu sajani. Komitee auhinna võitmine pälvis soodsat meediakajastust ja aitas kaasata rohkem asjale pühendunud partnereid.

Millist nõu annaksite teistele organisatsioonidele heade tulemuste saavutamiseks samalaadsete tegevuste ja programmidega? 

Tuleb olla konkreetne ja pakkuda pelga seminari või rohke teabe asemel midagi käegakatsutavat. Enamikul juhtudel on eri programmidesse osalejaid saada lihtne, eriti kui programme pakutakse tasuta. Meile tõi edu see, et suutsime kaasata ettevõtjaid, kes võtaksid suure töö enda peale: maksasid avaürituste pidamise (kogukonna kujundamise) tasu ja kohustuksid korraldama algajatele mõeldud seminare (praktikume). Valisime välja ja kutsusime osalema esimesed kaheksa ettevõtjat – nii saime programmi kaasata olulisemad ettevõtjad. Pärast seda oli osalejaid juba lihtsam juurde saada. Programmi või mis tahes uudse idee hoogustamiseks on seega hea alustada millegi praktilisega. 

Kuidas kasutate neid konkreetseid vahendeid kogukonna edasiseks abistamiseks?

2020. aastal laiendame #mimmitkoodaa programmi kogu Soomes. Korraldame inspireerivaid üritusi, kus jagame karjäärilugusid ja õppimisega seotud näpunäiteid, tutvustame tarkvaratööstuse ametikohti ning äri- ja töövõimalusi ning selgitame, kuidas naised saavad kasutada oma era- ja tööelu kogemusi tehnoloogia valdkonnas.

Samuti on kavas korraldada rohkem väga populaarseid praktilisi seminare, kus naised saavad proovida kätt eri sisuhaldusprogrammide, programmeerimiskeelte, tehisintellekti katsetamise, eetilise häkkimise jmt valdkonnas.

Soome tarkvara ja e-ettevõtluse ühing avaldab julgustavaid lugusid naiste karjääridest, et naised saaksid üksteist inspireerida ja toetada ning hakkaksid IKT valdkonda nägema karjäärivõimalusena. Mil määral aitab see teie arvates naistel leida oma koht tarkvaratööstuses? 

Mõjukad näited ja eeskujud on meie võrgustikus äärmiselt väärtuslikud. Erinevate karjäärilugudega inimeste tutvustamine aitab kõigil leida eeskujusid ja julgustust oma teekonnal. Seeläbi saame vähendada ja kõrvaldada (teadlikke või alateadlikke) stereotüüpe, millest tarkvaratööstuses töötavad inimesed siiani kinni hoiavad.

Peale selle loome võrgustikku, kuhu kuuluvad naised, kes juba on tarkvaratööstuses või on seal töötamisest huvitatud. Instagramis peetud küsimuste ja vastuste voorus ilmnes, et osalejaid on küllaga. Midagi sellist pole tarkvaratööstuses varem proovitud.

Kas teie võrgustik kavatseb aidata ka noori naisõpilasi STEM-valdkonna õppeainete valimisel või olete nendeni juba praeguse projekti raames jõudnud?

#mimmitkoodaa sihtrühma kuuluvad täiskasvanud naised, kuid juba praegu on näha, et nad on noorematele naistele ja tüdrukutele eeskujuks. Tarkvara arendamise ja võimalustega, mida tarkvara tänu digiüleminekule võib pakkuda, on isegi põhiteadmistega naistel muu hulgas paremad karjäärivõimalused ning see mõjutab ka nende kogukonda, perekonda ja sõpru.