Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Head lugejad!

Euroopa kodanikuühiskonna häälekandjana toetab ja tunnustab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee väärtuslikku tööd, mida ELi erinevad kodanikuühiskonna organisatsioonid, ametiühingud ja tööandjaorganisatsioonid teevad iga päev ja omal moel selleks, et muuta meie liit paremaks paigaks.

Kord aastas annab komitee välja eriauhinna, et tähistada ja tunnustada Euroopa kodanikuühiskonna erilisi saavutusi konkreetses valdkonnas, olles varem hoolikalt välja valinud teema, mis hõlmab komitee töö ühte olulist valdkonda. Sel aastal andsime oma kodanikuühiskonna auhinna välja üheteistkümnendat korda ning ma olen õnnelik ja uhke selle üle, et oleme otsustanud pühendada selle naiste mõjuvõimu suurendamisele ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisele.

Lühidalt

Vaadake 2019. aasta kodanikuühiskonna auhinna tseremooniat

Vaadake videot auhinnatseremoonia tipphetketest!

Kodanikuühiskonna auhinna brošüür

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaldas brošüüri, milles tutvustatakse kõiki võiduprojekte ning esitatakse taustteavet kodanikuühiskonna auhinna kohta.

2019. aasta kodanikuühiskonna auhinna kajastamine meedias

EMSK uudised

Itaalia organisatsioon „Toponomastica femminile“ („Naiste toponüümika“) on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2019. aasta kodanikuühiskonna auhinna võitja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas.

12. detsembril andis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee üle auhinnad viiele kodanikuühiskonna organisatsioonile, kes võitlevad naiste ja meeste võrdsete võimaluste eest, suurendavad teadlikkust naiste potentsiaalist ja saavutustest ning aitavad kaasa nende mõjuvõimu suurendamisele Euroopa ühiskonnas ja majanduses. 50 000 euro suurune auhind jagati viie võiduprojekti vahel. 14 000 euro suuruse esikoha auhinna pälvis Itaalia organisatsioon „Toponomastica femminile“. Neli järgmist kohta saanud kandidaatidele omistati igaühele 9 000 eurot ja nad järjestati järgmises järjekorras: Poola naisliikumine „Strajk Kobiet“ (naiste streik), Bulgaaria ühing NAIA oma projektiga „Muinasjutud“, Soome tarkvara ja e-ettevõtluse ühendus oma programmiga #mimmitkoodaa ning projekt „The Brussels Binder“ Belgiast.

Võitjad räägivad

Mida nimi endas peidab: võitlus soolise ebavõrdsuse vastu kohanimede abil

Esikoha võitnud Itaalia organisatsioon Toponomastica femminile on pühendunud soolise ebavõrdsuse vastu võitlemisele, nimetades kohti, eelkõige linnatänavaid, väljakuid ja parke kuulsate naiste järgi. Maria Pia Ercolini väidab, et selline sümboolne tunnustus nende panusele kogukonda võib suuresti aidata tagada naiste õiguspärase koha ühiskonnas.

Poola naiste streik: väikelinnade naiste kaasamine võitlusse naiste õiguste eest

Teise auhinna võitnud „Poola naiste streik“ on rohujuure tasandi liikumine, mis tekkis Poolas 2016. aastal vastusena valitsuse katsele kaotada naiste abordiõigus. Sellest ajast alates on liikumine laienenud üle kogu riigi ja korraldanud mitmeid aktsioone, millest on massiliselt osa võtnud Poola väikeste ja keskmise suurusega linnade naised. Streikivate naiste esindaja Marta Lempart jagab oma mõtteid selle liikumise elulise tähtsuse kohta tänases Poolas.

 

NAIA: Perevägivald on sotsiaalne, mitte isiklik probleem

Auhinnalise kolmanda koha võitnud Bulgaaria ühing NAIA on juba 20 aastat võidelnud perevägivalla vastu väikestes, ebasoodsas olukorras kogukondades, rakendades oma sotsiaalabi programmi raskes olukorras ohvritele. Nagu Svetla Sivcheva selles intervjuus selgitab, keskendub ühing samal ajal ka ennetustegevusele ja töötab väikeste lastega, otsides võimalusi lõhkuda ja kaotada stereotüübid, et avardada laste silmaringi ja võimaldada neil kasutada oma potentsiaali.

#mimmitkoodaa: soolise segregatsiooni nõrgestamine IT sektoris

Soome tarkvara ja e-ettevõtluse ühing (Ohjelmisto- ja e-business ry), mis saavutas 2019. aasta kodanikuühiskonna auhinna konkursil neljanda koha, on võtnud südameasjaks äratada naiste seas suuremat huvi tarkvara vastu. Ühing pakub tasuta praktilisi seminare naistele, kellel puudub varasem programmeerimiskogemus, et aidata neil IT sektoris edu saavutada. Rasmus Roiha ja Milja Köpsi rääkisid #mimmitkoodaa filosoofiast ja auhinnaraha kasutamise kavatsustest.

The Brussels Binder: Brüsseli arutelude näo muutmine

Brüsselis toimub igal aastal suur hulk arutelusid. Kaks kolmandikku sellistel paneelaruteludel kõnelejatest on mehed. Ometi on palju naisi, kes võiksid ELi aruteludesse tuua nii eksperditeadmisi kui ka mitmekesisust. The Brussels Binderi strateegia olukorra tasakaalustamiseks keskendub platvormi loomisele, mis võiks olla naisekspertide ja paneelaruteludele kõnelejaid otsivate korraldajate kohtumispaik. EMSK Info rääkis Juliane Schmidtiga nende üldisest strateegiast tuua Brüsseli paneelaruteludesse rohkem naisi.