Aria Nuova: kultuuripärand sotsiaalse kaasamise hüvanguks

Oma Ecomuseo projekti kaudu aitab sotsiaalühistu//kooperatiiv Aria Nuova puuetega inimestel kogeda kultuuripärandit, toetudes põhimõttele, et õigus kultuurile on üldine. Algatus vähendab puuetega inimeste eraldatusetunnet, võimaldades neile ligipääsu kultuuripärandi paikadele ning hiljem oma esteetilisi kogemusi õpikodades väljendada. Auhind edastab tähendusrikka sõnumi kaasamise ja solidaarsuse kohta nii kodanikuühiskonnale üldiselt kui eelkõige puuetega inimestele, ütles Aria Nuova esindaja Vincenzo Griffo.

EMSK Info: Mida tähendab auhinna saamine Teile ja Teie organisatsioonile?

Aria Nuova: See auhind kujutab endast kõrghetke protsessis, millesse me oleme sügavalt uskunud ja mis on meil võimaldanud katsetada psühhiaatriapatsientide rehabilitatsiooni innovaatilisi vorme, tagades neile juurdepääsu kultuurilistele ja esteetilistele tegevustele ja võimaluse neis osaleda, mis on elutähtis kogemus iga konkreetse inimese arengus.

Millist nõu annaksite teistele organisatsioonidele heade tulemuste saavutamiseks samalaadsete tegevuste ja programmidega?

Minu soovitus teistele organisatsioonidele oleks innustada kõiki projekte, millega püütakse suurendada avalikku teadlikkust, et nii kõik saaksid hinnata kultuuripärandi väärtust täiesti kaasaval viisil.

Kuidas kasutate neid konkreetseid vahendeid kogukonna edasiseks abistamiseks?

Oleme uhked meile osaks saanud tunnustuse üle ja kasutame seda summat selleks, et suurendada Ecomuseoga seotud projektide ja algatuste arvu. Me soovime kaasata rohkem psühhiaatrilisi rehabilitatsioonikeskusi ja meie lõppeesmärgiks on tagada kogu avalikkuse teadlikkus sellest, kui tähtis on muuta kultuuripärand paremini juurdepääsetavaks.

Itaalias on puuetega inimeste sotsiaalkaitsekulutusi vähendatud kahe aasta jooksul (2018–2019) 10 miljoni euro ulatuses ja seadus „Kui meid enam ei ole“ ("Dopo di noi"), mille kohaselt sotsiaalkaitse rakendub neile, kellel ei ole enam perekonda nende eest hoolitsemas, näib toimivat ainult neljas piirkonnas. Mida see auhind kõige selle taustal Teile tähendab?

Tunnustus, mis meile EMSK poolt on osaks saanud, omandab veelgi suurema tähenduse, kui vaatame Itaalia õigusraamistikku, milles puuetega inimeste vajadustele pööratakse ikka veel liiga vähe tähelepanu ja mis jätab palju soovida nende kaitse osas. Sedalaadi õiguslik vaakum on veelgi lubamatum, võttes arvesse praegust – eriti viimaste aastate – sotsiaalset olukorda, mis lausa kisendab institutsioonide suurema tähelepanu järele vajadustele, mida võib selgelt siduda põhiliste inimõigustega, mis on sätestatud Itaalia põhiseaduses ja mida on rõhutatud Euroopa Liidu õigusaktides.

Tõsi on see, et nii prestiižne auhind annab tunnistust suuremast teadlikkusest psüühiliste haiguste valdkonnas, mis on ikka veel tugevalt stigmatiseeritud, ning saadab tähendusrikka sõnumi kaasamise ja solidaarsuse kohta nii kodanikuühiskonnale tervikuna kui ka eelkõige puuetega inimestele. Olles meile ajendiks jätkata teedrajavate tegevustega, mis on suunatud ka teiste abistamisvormide hõlmamisele, loob see auhind visiooni maast, kus hoitakse au sees solidaarsust ja kaasamist ning kinnitab selgesti Euroopa Liidu põhiväärtusi.