SWANS annab naistele tiivad

Organisatsioon, kes aitab ebasoodsas olukorras olevaid andekaid naisi juurdepääsul kvaliteetsele haridusele, parandamaks nende võimalusi leida rahuldust pakkuv elukutse, kasutab auhinnaraha selleks, et jõuda rohkemate kõrge edupotentsiaaliga naisteni, ütles SWANSi esindaja Martha Dudzinski.

EMSK Info: Mida tähendab auhinna saamine Teile ja Teie organisatsioonile?

SWANS: Sellega, et meie tegevust tunnustati sellise maineka auhinnaga nagu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna auhind, saadetakse ülimalt väärtuslik sõnum kõigile sisserännanud peredest pärit naistele, kuid eelkõige nendele, kes osalevad meie seminarides, et nad tunneksid end toetatuna ja väärtustatuna ning innustamaks neid jätkama oma valitud teed.

Millist nõu annaksite teistele organisatsioonidele heade tulemuste saavutamiseks samalaadsete tegevuste ja programmidega?

Kodanikuühiskonda panustamisel on edu saavutamise kõige olulisemad tegurid tõeline entusiasm ja motivatsioon. Te peate oma alal entusiastlikult tegutsema, sest Teil ei ole – näiteks erinevalt erasektorist – ühtki muud tõukejõudu. Ehedus, mis tuleneb Teie usust oma tegevusse, aitab Teie entusiasmi levitada ja Teil edukalt eesmärkideni jõuda.

Kuidas kasutate neid konkreetseid vahendeid kogukonna edasiseks abistamiseks?

Auhinnaraha võimaldab meil korraldada täiendavaid seminare ja võib-olla ka ühe suurema võrgustumisürituse meie kogukonna noortele naistele, et vahetada mõtteid ja kogemusi, üksteisega tutvuda ning kontakte luua.

Teie organisatsioon tegutseb rändajate integreerimise nimel – kui Teil oleks võimalik kehtestada üks konkreetne Euroopa tasandi eeskiri, milline see oleks?

Mitmed teaduslikud uuringud näitavad, et meie praegused tööturud diskrimineerivad positiivselt valgeid mehi naiste, teise nahavärviga inimeste ja muude vähemuste arvel. Et olukorda parandada ja luua võrdsed tingimused, võivad õiguslikud meetmed pakkuda ajutist toetust. Anonüümsed kandideerimisavaldused ja kvoodid võivad sundida tööandjaid tegema jõupingutusi, et leida tõesti kõige paremini kvalifitseeritud kandidaat. Nad õpivad, kuidas meelitada ligi ja endale võita erineva taustaga töötajaid, kellele nad seni ei ole tähelepanu pööranud. Kuid need meetmed ja ka positiivne diskrimineerimine seisavad alati silmitsi legitiimsuse probleemiga: keegi ei taha loobuda tunnustusest oma kvalifikatsioonile ja olla nn kvoodinaine/kvoodirändaja jne. Aga vähemusi kvalifikatsiooni puudumises süüdistavast mõtteviisist ülesaamine on võimalik vaid juhul, kui me tunnistame, et praegune tööturg ei toetu esmajoones kvalifikatsioonile, vaid valgete meeste poolt domineeritud olemasolevate struktuuride taastootmisele. Mida kiiremini otsustavad tööandjad loobuda oma alateadlikest eelarvamustest, seda kiiremini jõuab igaüks veendumuseni, et raske töö ja kvalifikatsioon tasuvad end ära.