Safe Passage: hoiame alal inimõiguste kultuuri

Briti organisatsioon, mis võitleb selle nimel, et pakkuda lapspagulastele ohutuid ja seaduslikke teid Ühendkuningriiki, kasutab oma auhinnaraha selleks, et aidata saavutada oma eesmärk asustada kümne aasta jooksul ümber 10 000 last, teatas organisatsiooni kommunikatsiooni- ja arengujuht Charlotte Morris EMSK Infole.

EMSK Info: Mida tähendab auhinna saamine Teile ja Teie organisatsioonile?

Safe Passage: Auhind anti meile otsusekindluse eest asetada inimväärikus ja inimõigused meie töö keskmesse. Teame, et neid väärtusi jagavad inimesed üle Euroopa ja vaatamata ebakindlale tulevikule jäävad need väärtused püsima.

Millist nõu annaksite teistele organisatsioonidele selliste tegevuste ja programmidega tulemuste saavutamiseks?

Safe Passage’is tegutseme otsusekindlalt selle nimel, et pakkuda pagulastele ohutuid ja seaduslikke rändeteid. Meie meeskond ja partnerid juhinduvad põhimõttest „Teeme ära“, millele aitab kaasa ka organisatsiooni väiksus.

Kuidas kavatsete neid konkreetseid vahendeid kogukonna edasisel abistamisel kasutada?

cAuhind aitab meil jätkata oma kampaaniat, et pakkuda rohkematele lapspagulastele võimalust saabuda ohutult sihtriiki.

ESITEKS kaitseme Euroopas asuvate lapspagulaste õigust perekonna taasühinemisele Ühendkuningriigis praegu ja pärast Brexitit.

TEISEKS jätkame oma kampaaniat selleks, et Ühendkuningriigi valitsus kohustuks asustama järgmise kümne aasta jooksul ümber 10 000 last.

KOLMANDAKS tegutseme selle nimel, et muuta avalikku arvamust pagulastele kaitse pakkumise osas nii Suurbritannias kui ka laiemalt Euroopas toetavamaks.

Kuidas hakkab Brexit teie tööd mõjutama?

Meil on valmis kavad, mis tagavad, et Brexit ei takistaks meie tegutsemist. Tänu meile muudeti Brexiti seaduse eelnõu selliselt, et pärast Brexitit võimaldatakse endiselt lapspagulaste taasühinemist nende perekondadega Suurbritannias. Samuti jätkame pagulaste taasühendamist nende perekondadega kogu Euroopas.