Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

EMSK tunnustab Euroopa väärtuste eest seisjaid

Head lugejad!

Iga-aastane kodanikuühiskonna auhinna üleandmine on tähtis moment mitte ainult komitee kui auhinna väljakuulutaja jaoks, vaid ka kõigile kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kes oma töö kaudu aitavad kaasa Euroopa ühekuuluvusele. Õigupoolest suunatakse auhinnaga tähelepanu ja tunnustus Euroopa kodanikuühiskonnale kogu selle mitmekesisuses ja rikkuses.

Uued väljaanded

Kodanikuühiskonna auhinna brošüür

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on avaldanud brošüüri, milles tutvustatakse viit võiduprojekti ning esitatakse üldist taustteavet kodanikuühiskonna auhinna kohta.

EMSK uudised

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2018. aasta kodanikuühiskonna auhinna võitis Saksamaa organisatsioon Danube-Networkers for Europe

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tunnustas 13. detsembril viit kodanikuühiskonna organisatsiooni väljapaistvate projektide eest, mis kinnitavad Euroopa väärtusi ja millega tähistatakse Euroopa paljude identiteetide mitmekesisust ja edendatakse kultuuripärandit, et tuua eurooplased taas kokku.

Doonau maitsed – leib suurendab usaldust

Kui soovite tuua eurooplased lähemale ühtse ja rahumeelse Euroopa ideele, tuleb kaasata tavainimesi. Nii leiab auhinna võitnud organisatsiooni esindaja Eva Hrabal.

 

SWANS annab naistele tiivad

Organisatsioon, kes aitab ebasoodsas olukorras olevaid andekaid naisi juurdepääsul kvaliteetsele haridusele, parandamaks nende võimalusi leida rahuldust pakkuv elukutse, kasutab auhinnaraha selleks, et jõuda rohkemate kõrge edupotentsiaaliga naisteni, ütles SWANSi esindaja Martha Dudzinski.

Aria Nuova: kultuuripärand sotsiaalse kaasamise hüvanguks

Oma Ecomuseo projekti kaudu aitab ühistu Aria Nuova puuetega inimestel kogeda kultuuripärandit, toetudes põhimõttele, et meil kõigil on õigus kultuurile. Algatus vähendab puuetega inimeste eraldatusetunnet, võimaldades neile ligipääsu kultuuripärandi paikadele ning hiljem oma esteetilisi kogemusi õpikodades väljendada. Auhind edastab tähendusrikka sõnumi kaasamise ja solidaarsuse kohta nii kodanikuühiskonnale üldiselt kui eelkõige puuetega inimestele, ütles Aria Nuova esindaja Vincenzo Griffo.

Balkans Beyond Borders: noorte loovuse jõu vallandamine sõjahaavade parandamiseks

Balkans Beyond Borders soovib ületada piirkonna rahutut minevikku, tuues kokku Balkanist pärit noori, et jagada filmifestivali kaudu üksteise kultuuri. Balkans Beyond Bordersi üks rajajatest Veroniki Krikoni leiab, et kui midagi muutub, siis just tänu noortele ja nende jaoks.

Safe Passage: hoiame alal inimõiguste kultuuri

Briti organisatsioon, mis võitleb selle nimel, et pakkuda lapspagulastele ohutuid ja seaduslikke teid Ühendkuningriiki, kasutab oma auhinnaraha selleks, et aidata saavutada oma eesmärk asustada kümne aasta jooksul ümber 10 000 last, teatas organisatsiooni kommunikatsiooni- ja arengujuht Charlotte Morris EMSK Infole.