EMSK 2017. aasta kodanikuühiskonna auhinna konkursi võitis sakslaste „discovering hands“

Discovering hands

Lisaks tulid auhinnalistele kohtadele Kreeka, Belgia, Itaalia ja Hispaania algatused

14 000 eurot läks Saksamaa projektile Discovering hands, mille raames õpetatakse pimedaid ja vaegnägijaid naisi kasutama oma äärmiselt arenenud puutemeelt, et seeläbi parandada rinnavähi varast avastamist. Veel neli algatust Kreekast, Belgiast, Itaaliast ja Hispaaniast said igaüks 9000 eurot.

Viiest auhinnatud projektist nähtub, mida teevad VVOd üle Euroopa selleks, et aidata kõige haavatavamatel ja ebasoodsamas olukorras olevatel ühiskonnarühmadel tööturule siseneda. Iga algatus näitab rohujuuretasandi organisatsioonide olulist rolli tööturu kaasavamaks muutmisel ning igas vanuses ja igasuguse taustaga inimeste tööle asumise või ettevõtlusega alustamise innustamisel.

„Mul on äärmiselt hea meel ja suur au anda võitjatele üle auhinnad. Kasutan siinkohal võimalust neid õnnitleda ja samas väljendada oma lugupidamist kõigi üksikisikute ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vastu, kelle pühendunud töö elu parandamise nimel olgu eeskujuks meile kõigile,“ lausus komitee president Georges Dassis.

REvive Greece aitab pagulastel, varjupaigataotlejatel ja rändajatel vastuvõtvas riigis integreeruda, õpetades neile programmeerimist ja viies neid kokku Euroopa noorte ettevõtjatega. DUO for a JOB Belgiast on põlvkondade- ja kultuuridevaheline juhendamisprogramm, milles üle 50aastased sarnase ametialase kogemusega inimesed pakuvad kuuekuulist tasuta individuaalset nõustamist noortele sisserändajatest tööotsijatele. Itaalia Cooperativa Sociale Quid'i projekt Progetto Quid on eetiline moebränd, mis hõlbustab haavatavatel ja ebasoodsas olukorras olevatel rühmadel (varjupaigataotlejad ning orjanduse, prostitutsiooni ja koduvägivalla ohvrid) tööturule siseneda. Hispaania Institute of Robotics for Dependency (IRD) projekti Laundry ID eesmärk on luua puudega inimestele töökohti pesumajades, mille tehnilist poolt on eelnevalt nende vajadustele vastavalt kohandatud.

Viis auhinnasaajat valiti välja rohkem kui 100 projekti hulgast. 2017. aasta kodanikuühiskonna auhinnale kandideerinute suur arv osutab, et tööpuudus on Euroopas jätkuvalt tõsine probleem – iga kümnes on töötu ja iga neljandat ohustab vaesus või sotsiaalne tõrjutus. (sg)