Esimese auhinna võitnud projekti Discovering Hands esindaja sõnul avab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee auhind mitmeid uusi võimalusi

Discovering hands

Kõnealuse ettevõtte tegevjuht Frank Hoffmann ütles, et auhinnaraha kasutatakse uute instruktorite väljaõpetamiseks, sest ettevõte on valmis suunduma rahvusvahelisele turule.

EMSK Info: Mida tähendab auhinna saamine teile ja teie organisatsioonile?

Discovering Hands: Ettevõtte Discovering Hands eesmärk on parandada rinnavähi varase avastamise kvaliteeti väga inimlikul viisil, muutes puude hoopis elupäästvaks andeks ja avades nägemispuudega inimestele täiesti uue töövaldkonna.

Ettevõtte järgmine ülesanne on viia meie väljatöötatud mudel ka teistesse Euroopa riikidesse – komitee auhind aitab avada palju uusi võimalusi.

Millist nõu annaksite teistele organisatsioonidele selliste tegevuste ja programmide tulemuslikkuse tagamiseks?

Sotsiaalne ettevõte peab alati selgelt väljendama oma ärieesmärki ja seda rangelt järgima. Siis kroonib kõiki jõupingutusi edu.

Kuidas kasutate auhinnaraha kogukonna veelgi paremaks abistamiseks?

Kodanikuühiskonna auhinna rahaga toetame uute tegevusvaldkondade arendamist pimedate kompimise teel kontrollijate jaoks, näiteks koolitame instruktoreid, kes õpetaksid naisi oma rindu ise kontrollima.