DUO for a JOB: on viimane aeg tegutseda, et igaüks leiaks tänu tööle oma koha ühiskonnas

Duo for a job_1

Euroopa linnades valitseb tööturule juurdepääsul endiselt suur lõhe sisserändaja taustaga ja kohalike inimeste vahel, ütles Belgia projekti „DUO for a JOB“ teabevahetuse ja rahaliste vahendite hankimise eest vastutav koordinaator Emmanuelle Ghislain, andes teada, et auhinnaraha kasutatakse projekti uue haru avamiseks Pariisis.

EMSK Info: Mida tähendab auhinna saamine Teile ja Teie organisatsioonile?

DUO for a JOB: Euroopa linnad on üha mitmekülgsemad, globaalsemad ja multikultuurilisemad. Kuid siiani on neil olnud raskusi sisserändaja taustaga inimeste potentsiaali ärakasutamisel. Tööturule juurdepääsul valitseb nende inimeste ja kohalike vahel endiselt hiiglaslik lõhe. See on kohutav ressursside raiskamine.

Positiivse tuleviku ülesehitamiseks on meil nüüd viimane aeg keskenduda oma tegevuses sellele, et kõik inimesed võiksid leida oma koha iseäranis töö kaudu.

EMSK auhinna saamine kinnitab, et meie jõupingutused järgivad ülemaailmset liikumist võrdsemate võimaluste poole. Meil on nii suur au kui ka fantastiline võimalus kohtuda ja pidada aru teiste algatuste esindajatega, ehitades üheskoos üles kaasavamat Euroopat.

Millist nõu annaksite teistele organisatsioonidele selliste tegevuste ja programmidega tulemuste saavutamiseks? 

Me usume, et kultuuride ja põlvkondade vaheline juhendamine on väga võimas vahend tööalase integratsiooni edendamisel ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamisel.

Me leiame, et selle tõhustamiseks tuleb meil keskenduda sellele kui põhitegevusele ja arendada välja tugeva tugiraamistikuga (koolitus, käsiraamatud, järelevalve jne) struktureeritud lähenemisviis. Lisaks tuleb tõhusa tugivõrgustiku rajamiseks luua partnerlusi ja koostoimeid teiste, täiendavatele valdkondadele spetsialiseerunud organisatsioonidega ning teiste sidusrühmadega, nagu ettevõtted ja avalikud teenistused.

Pühendunud professionaalsus kombineerituna kõrgete vastuvõtustandarditega ja tähelepanu pööramine juhendajate ja juhendatavate suhetele on samuti olulised tegurid sedalaadi projektide õnnestumisel.

Kuidas kavatsete neid konkreetseid vahendeid kogukonna edasisel abistamisel kasutada?

Täna meile üleantav auhinnaraha investeeritakse koheselt meie programmi optimeerimisse, seda nii kvaliteeti kui ka toetusesaajate arvu silmas pidades. Peamine eesmärk on avada uued harud teistes Euroopa linnades, näiteks Pariisis (kus me otsime endiselt aktiivselt partnereid ja toetajaid).