Laundry ID: innovatsioon peab lähtuma puudega inimeste tegelikest vajadustest

Laundry ID_1

Puudega inimestele robootikalahendusi välja töötav Hispaania instituut (The Institute of Robotics for Dependency, IRD), kes käivitas projekti Laundry ID, loodab, et auhind aitab tagada, et puudega inimesed ja nende hooldajad saavad maksimaalselt ära kasutada robootika ja tugitehnoloogia pakutavaid võimalusi, et osaleda aktiivselt tööturul.

EMSK Info: Mida tähendab auhinna saamine Teile ja Teie organisatsioonile?

Laundry ID: EMSK kodanikuühiskonna auhinna saamine on ennekõike suur au. Auhind lisab meile prestiiži, tuntust ja usaldusväärsust, mida meietaoline vastloodud organisatsioon oma tuleviku kindlustamiseks vajab. See aitab kinnistada meie liikumissuunda ja on oluline platvorm, millelt tutvustada ergonoomilise, keskkonnahoidliku, kohandatud, soodsa hinnaga ja kaasava pesumaja mudeli olemasolu Euroopa tasandil, mis edendab ulatuslikumat kaasamist tööturule, kasutades selleks täielikult kohandatud pesumajades asjakohast tehnoloogiat.

Millist nõu annaksite teistele organisatsioonidele selliste tegevuste ja programmidega tulemuste saavutamiseks?

Innovatsioon peab lähtuma puudega inimeste, nende perekondade, kutseliste hooldajate ja nende organisatsioonide tegelikest vajadustest. Oma robootikainstituudis soovime ergutada innovatsiooni, et need sidusrühmad saaksid ära kasutada lahendusi, mida robootika ja tipptasemel tugitehnoloogia võivad pakkuda. Julgustame kõiki tegelema innovatsiooniga, et tuua sektorisse lahendusi, mida me kõik jätkuvalt vajame, et lahendada kogukonna igapäevaseid probleeme.

Kuidas kavatsete neid konkreetseid rahastamisvahendeid kogukonna edasisel abistamisel kasutada?

Me töötame rea huvitavate projektidega, mis vajavad lõpuleviimiseks täiendavaid vahendeid, näiteks:

  • „AutonoMe“ – intellektipuudega inimeste emotsioonide tuvastamine;
  • “Never Alone” – kaughoolduse platvorm hooldusteenuse pakkujate tegevuse koordineerimiseks ja
  • „DeliveryBot“ – soodsa hinnaga transpordirobotite park väiksemate hooldusasutuste jaoks.