Ajakirjanike seminar enne Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimisi

2018. aasta detsembris korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pressiosakond teist korda ajakirjanike seminari, mille eesmärk oli võimaldada kogu Euroopa ajakirjanikel paremini tutvuda komitee, selle liikmete ja nende panusega eurooplaste igapäevaellu.

Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimiste kontekstis korraldati seminar, millel osales 31 ajakirjanikku 20 riigist. Osalejatel oli võimalus käia teabeüritustel, kohtuda Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendi, asepresidentide ja liikmetega ning võtta osa komitee täiskogu detsembri istungjärgust ja 2018. aasta kodanikuühiskonna auhinna tseremooniast.