ELi eesistujariik Rumeenia: „Ühtekuuluvus kui Euroopa väärtus“

Rumeenia võtab Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üle 2019 aasta esimesel poolel, kui ELi päevakorras on mitu olulist küsimust: arutelu Euroopa tuleviku üle, mille kõrgpunktiks on Sibiu tippkohtumine, uus mitmeaastane finantsraamistik, Brexit ja mitte vähem olulised Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimised.

Lisaks sellele peavad Rumeenia eksperdid viima lõpule läbirääkimised kümnete seadusandlike dokumentide üle, mida praegu arutatakse Euroopa Parlamendis ja nõukogus, et lõpetada kõik pooleliolevad küsimused enne praeguse ametiaja lõppemist. See kõik peab toimuma rekordajaga, sest 18. aprillil Euroopa Parlamendi töö seiskub.

ELi eesistujariik Rumeenia juhtlause on „Ühtekuuluvus – ühine Euroopa väärtus“.

Eesistujariigi Rumeenia prioriteedid, mis määrati kindlaks pärast laiaulatuslikku avalikku arutelu, on järgmised:

  • lähenemine Euroopas: majanduskasvu, ühtekuuluvuse, konkurentsivõime ja ühenduvuse edendamine
  • turvalisem Euroopa
  • Euroopa kui tugev ülemaailmne osaleja
  • ühiste väärtuste Euroopa

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee osaleb eesistujariigi töös ja aruteludes mitmete arvamuste kaudu. Eesistujariik on eriti huvitatud kodanikuühiskonna seisukohtadest ja panusest järgmistel teemadel:

  • ELi tulevik: kasu kodanikele ja Euroopa väärtuste kaitsmine
  • Sotsiaalsete ettevõtete panus ühtekuuluvama ja demokraatlikuma Euroopa loomiseks
  • Euroopa filantroopia potentsiaali kasutamine
  • Inimeste Euroopa Liidu teemal harimise eelised
  • Ühtekuuluvuspoliitika tulevik
  • Kuidas makropiirkonnad ja riikidevahelised klastrid aitavad edendada majanduslikku lähenemist ja tugevdada konkurentsivõimet

Need teemad kinnitavad, et Rumeenia kavatseb seada inimesed oma eesistumise keskmesse. Euroopa Liidu institutsioonide ja kodanikuühiskonna vaheliseks sillaks olev komitee väljendab selle üle heameelt. (ad)