Investeerimine puhtasse liikuvusse on väga oluline

Turvaline ja puhas liikuvus on Euroopa tuleviku jaoks väga oluline. Viinis 15.-16. novembril 2018 toimunud kõrgetasemelisel konverentsil andsid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed ülevaate liikuvuse seisust ELis ning rõhutasid taas kord, kui tähtis on kindel pühendumine sellele teemale Euroopa transpordipoliitika edasise arengu seisukohast.

Kõigi sidusrühmade koostöö jätkamine rohujuure, riigi ja Euroopa tasandil on TENi sektsiooni esimehe Pierre Jean Couloni sõnul otsustava tähtsusega, eelkõige enne järgmise aasta Euroopa Parlamendi valimisi. Ta ütles: „Kui me kõik – kodanikuühiskond ja institutsioonide esindajad – teeme koostööd, saame luua parema Euroopa. Puhta liikuvuse saavutamiseks on tarvis kõigi asjaosaliste kindlat pühendumust.“

Konverentsi korraldas TENi sektsioon koostöös Austria föderaalraudteega (ÖBB) ning sellel toimus viljakas arvamustevahetus kodanikuühiskonna organisatsioonide, ekspertide ning ELi ja riigi tasandi otsustajatega. Arutelu käigus tuvastati praegused probleemid ja määrati kindlaks tulevased ülesanded ning keskenduti eelkõige mitmeliigilisele transpordile ja transpordikoridoridele, keskkonnahoidlikule liikuvusele ja linnastute probleemidele. (mp)