#COP24: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier kutsub üles kujundama kliimameetmete valdkonnas välja uue ELi juhtimisprotsessi

Valitsusvälised ning kohaliku ja piirkondliku tasandi osalejad on siiani etendanud kliimameetmetes otsustavat rolli, kuid sageli seisavad neil ees ületamatud raskused. Poolas Katowices 2.–14. detsembril toimunud kliimamuutuste konverentsil COP 24 toonitas komitee president Luca Jahier kliimamuutustega võitluse pakilisust ja rõhutas, et Euroopa peab võtma kasutusele uue kestlikkuse mehhanismi, mille juurde käib ka paljusid sidusrühmi kaasav juhtimine.

„Kui vaadata, millises olukorras me praegu oleme,“ ütles Luca Jahier, „ja nähes, kui suured on käärid otsekohe pakiliste meetmete võtmise vajaduse ning valitsuste edasiliikumise aegluse või isegi tagasikäigu vahel, mõistame, kui oluline on, et ka teised võtaksid endale juhirolli ning näitaksid alt üles suunatud meetmete suurt otsusekindlust ja tohutut potentsiaali.“

Komitee president edastas konverentsil selge sõnumi, rõhutades suurt vajadust pakiliste kliimameetmete järele: „Me peame investeerima konkreetsetesse kliimamuutuste vastastesse meetmetesse, vastasel juhul tuleb meil rinda pista tõsiste tagajärgedega. Siis on juba liiga hilja päästa maakera ja tulevased põlvkonnad. Me peame kaasama kodanikuühiskonna. Me peame tegutsema nüüd ja kohe ning me peame tegutsema kiiresti!“ (mp)