Euroopa Parlamendi valimised 2019: Euroopa noored avaldavad oma mõtteid üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“

Kolmekümne kolme kooli esindajad kogu Euroopast tulevad eeloleval märtsil Brüsselisse, et väljendada oma seisukohti, lootusi ja ootusi järgmiste Euroopa Parlamendi valimiste suhtes. Nad esitavad Euroopa Parlamendile lahendamiseks kolm ettepanekut oma põlvkonna kõige tähtsamate prioriteetide kohta. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tagab, et ettepanekud jõuavad seadusandjateni.

16–18aastased gümnaasiumiõpilased kogu Euroopast tulevad 21.–22. märtsil Brüsselisse, et esitada oma seisukohad ja ideed Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimiste kohta ning valmistuda üheskoos ürituseks „#YEYSturns10: hääleta tuleviku üle!“. Üritusel osaleb üks kool igast 28 liikmesriigist ja viiest kandidaatriigist (Albaania, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro, Serbia ja Türgi). Üritus toimub sel aastal juba kümnendat korda ja sellel osalemiseks esitati rekordilised 1 038 taotlust.

Õpilased arutavad järgmisi teemasid:

  • Mida sinu arvates tuleks teha, et suurendada huvi Euroopa Parlamendi valimiste vastu?
  • Kuidas saame tugevdada esindusdemokraatiat tulevikus?
  • Millised poliitilised tegevused on peale EP valimiste veel võimalikud ja kuidas saaksid neis osaleda?
     

„Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ teemalisel täiskogu istungjärgul hääletavad noored kolme ettepaneku üle, mida Euroopa Parlament peaks oma eelseisvate valimiste kampaanias arvesse võtma.

Selle algatusega püüab komitee tagada, et noorema põlvkonna seisukohti, kogemusi ja ideid arvestataks ELi poliitika kujundamisel. (ks)