Naised: suurim murranguline jõud ettevõtluses

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Euroopa kaotab igal aastal 370 miljardit eurot soolise tööhõivelõhe tõttu. Veelgi enam, statistiliselt on tõestatud, et sooliselt tasakaalustatumate juhtorganitega ettevõtted annavad paremaid tulemusi. Miks siis võib ülemaailmsel tasandil majandusliku soolise lõhe kadumine aega võtta veel 217 aastat, nagu hindab Maailma Majandusfoorum? 17. detsembril osalesid kõrgetasemelised kõnelejad ärimaailmast, poliitikast ja valitsusvälistest organisatsioonidest koos tööandjate rühma liikmetega arutelul selle üle, kuidas kasutada naiste tohutut potentsiaali Euroopa majanduses.

Kaks paneeli püüdsid leida lahendusi, mis on vajalikud naiste võimestamiseks Euroopa ettevõtluses ja poliitikas, ning jõudsid järgmiste järeldusteni.

  • On vaja eeskujusid, et näidata naistele, kuidas juhtpositsioonidel edu saavutada, ka traditsiooniliselt meestekesksetes sektorites.
  • Soost lähtuv investeerimine on lähenemisviis investeerimises, mis on suunatud majandusliku tasuvuse poole püüdlemisele, edendades samal ajal soolist võrdõiguslikkust. Sellise investeerimise toetamine võib olla üks vahend naiste mõjuvõimu suurendamiseks ettevõtluses. Lisaks tuleks tugevdada naisinvestorite rolli.
  • Vaja on rohkem läbipaistvust ja rohkem andmeid soolise võrdõiguslikkuse kohta. The Equileap Gender Equality Global Report ja aitavad seda probleemi lahendada.
  • Praegu osaleb vähe naisi rahastamisprojektides. Abiks võib olla investeerimisfondide loomine naistele või keskendumine naiste kaasamisele.
  • Suur vajadus on kontaktide loomise ja parimate tavade jagamise järele. Praegustel ELi algatustel on aga kohati keeruline saavutada seda kohalikul tasandil.

Konverentsi juhtinud Violeta Jelic ütles arutelu kokkuvõtteks, et järelduste suur hulk ja tulemuste mitmekesisus näitavad, et arutada on veel palju. Eesmärk on aga selge – mobiliseerida naiste murranguline jõud Euroopa majanduse hüvanguks. Ürituse peakõneleja Rick Zednik märkis: „Soolised kriteeriumid on takistanud meid liiga kaua oma täit potentsiaali saavutamast – soolisevõrdõiguslikkuse eiramine takistab meil nägemast uusi võimalusi.“ (lj)