„Minevik on hea õpetaja, aga mitte tulevikusiht“

Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans rääkis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee detsembrikuu täiskogu istungjärgul õigusriigist ja kestlikust Euroopast.

„Peame püüdlema Euroopa uue tuleviku poole, mille kohta me ütleme ka rEUnaissance. Et ära teenida oma kodanike toetus, on oluline keskenduda pigem võimalustele kui ohtudele,“ ütles EMSK president Luca Jahier arutelu avades.

Oma kõnes märkis Frans Timmermans, et õigusriik on Euroopa Liidu põhialus, ning hoiatas tagasilöökide eest. „Me näeme autokraatlikke kalduvusi seal, kus demokraatia pöördub õigusriigi vastu ja valitsused kasutavad viimastel valimistel saadud enamust ära kohtusüsteemi sõltumatuse kahjustamiseks,” ütles Frans Timmermans. Ta mõistis hukka Ungaris hiljuti ametiühingutega konsulteerimata vastu võetud seaduse, mille järgi töötajatelt võib nõuda kuni 400 ületundi aastas. Samuti väljendas ta suurt kahetsust Poola katse üle keelata juristidel küsida kahtluse korral juhiseid Euroopa Liidu Kohtult.

Kodanikuühiskonna kaasamine üleminekusse kestlikule Euroopale

Seoses kestlikkusega tänas Frans Timmermans komiteed selle märkimisväärse rolli eest mitmeid sidusrühmi ühendaval platvormil, mille võib seada eeskujuks kodanikuühiskonna edaspidisel osalemisel, näiteks energiaüleminekut, plaste, maksustamist, sotsiaalkaitset, ebavõrdsust jms käsitlevatel platvormidel – kus iganes on vaja dialoogi tõhustada. Oleme jõudnud konsensusele ja saavutanud edu, kuid meil on vaja veel palju tööd teha,“ ütles Frans Timmermans lõpetuseks.

Maksustamine ja sotsiaalõiguste sammas – sotsiaalse jätkusuutlikkuse peamised vahendid

Komisjoni järgmine koosseis peab koostama täpse programmi, tagades et suured ettevõtted maksavad makse seal, kus nad teenivad kasumit, ning peab ärgitama liikmesriike tegema tööd sotsiaalõiguste sambaga.

„Peame tegelema sotsiaalse jätkusuutlikkusega,“ rõhutas Frans Timmermans. „Ebavõrdsuse suurenedes tabab kahjuks liiga paljusid inimesi tagasilangus, aga ehkki minevik on hea õpetaja, ei saa ta olla tulevikusiht,“ ütles ta, ning lõpetas tsitaadiga Jean Jaurès’lt: „Vaid mere poole voolates jääb jõgi truuks oma lättele.“ (sma)