Kodanikuühiskonna esindajad paluvad Montenegrol suurendada jõupingutusi rände ja meediavabaduse vallas

Event banner

Kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad arutasid Brüsselis ELi ja Montenegro kodanikuühiskonna ühise nõuandekomitee 12. koosolekul Montenegro ELiga ühinemise läbirääkimiste praegust olukorda. Lõplikus ühisdeklaratsioonis väljendati heameelt Montenegro majanduse kiire kasvu üle 2018. aastal ja tööpuuduse vähenemise üle.

Teisest küljest väljendas ühine nõuandekomitee muret meediavabaduse pärast Montenegros ja poliitilise sekkumise pärast riigi avalik-õigusliku ringhäälinguorganisatsiooni töösse, ning juhtis tähelepanu edusammude puudumisele ajakirjanike vastu suunatud vägivalla juhtumite uurimisel.

Mis puudutab asutamisõigust ja teenuste osutamise vabadust, tunnustas ühine nõuandekomitee Montenegro märkimisväärseid edusamme oma õigusaktide vastavusseviimisel ELi õigusaktidega, kuid kutsus riigi ametiasutusi üles pöörama tähelepanu ELis käimasolevatele aruteludele teenustepaketi üle. Samuti tervitas nõuandekomitee valitsusasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide koostöönõukogu loomist ning rõhutas kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamise olulisust poliitika kujundamise ja ELiga ühinemise läbirääkimiste kõikidesse aspektidesse.

Ühine nõuandekomitee toetas kindlalt Montenegro edukaid jõupingutusi viia riiklikud õigusaktid vastavusse ELi õigusnormidega seadusliku ja ebaseadusliku rände ja varjupaiga vallas, kuid ühisavalduses märgiti samuti, et Montenegro peab veelgi tugevdama oma suutlikkust rännet hallata. Samuti tunnustas ühiskomitee Montenegro toetust hiljuti Marrakechis allkirjastatud ÜRO ülemaailmsele turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppele. (dgf)