Euroopa teemade parem tutvustamine kindlate faktide ja teabe abil

Komitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Euroopa Regioonide Komitee Euroopa mitmekesisuse rühm kohtus hiljuti Euroopa Investeerimispanga (EIP) ja Eurostati esindajatega, et saada kindlaid fakte ja teavet, mille abil selgitada nii riiklikele ja piirkondlikele organisatsioonidele kui ka Euroopa kodanikele ELi liikmesuse eeliseid. Tagades selle, et nii kodanikud kui ka meie demokraatlikud institutsioonid saavad usaldusväärset ja kvaliteetset teavet, on võimalik kujundada poliitikat, näha ette tulevasi ühiskondlikke probleeme ja teha uuendusi.

Euroopa Investeerimispangas toimunud kohtumisel keskenduti peamiselt järgmisele:

  • investeerimispanga Euroopa investeerimiskava ja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI);
  • InvestEU programmi (2021–2027) olulisemad põhimõtted ja eesmärgid;
  • investeerimispanga tegevus väljaspool ELi, muu hulgas Aafrikas;
  • arutelud Eurostati esindajatega, eelkõige töö üle, mida nad teevad suurandmete ning SKP-d täiendavate elukvaliteedi näitajatega.

Põhisõnavõtuga esinesid teiste seas investeerimispanga president Werner Hoyer, selle EFSI meeskonna tegevdirektor Wilhelm Molterer, mitmeaastase finantsraamistiku meeskonna esindaja Eva Rømer, investeerimispanga ekspert Yohann Chaigneau ja Eurostati direktor Barredo Capelot.

Arutelud viitasid potentsiaalile teha tulevikus konstruktiivset koostööd Euroopa Investeerimispanga ja Eurostati ning Euroopa mitmekesisuse rühma vahel. (cl)