Tööstus 5.0 kui inimeste ja masinate koostöö uus alus

Ehkki tööstus 4.0 on veel suhteliselt uus kontseptsioon, kuulutavad paljud eksperdid juba viiendat tööstusrevolutsiooni, mis loob inimeste ja masinate vahelise koostöö uue paradigma. See on üks peamisi järeldusi tööstus 5.0 käsitlevalt konverentsilt, mille korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööstuse muutuste nõuandekomisjon 22. novembril.

Innovatsiooni ja konkurentsi valdkonna ekspert Francisco Jaime Quesado ütles, et märksõna on „coopetition“ ehk kombinatsioon konkurentsist ja koostööst inimeste ja robotite vahel ning see uue ajastu tunnusmärk. Mindmaze’i tehisintellekti valdkonna juhtivametnik Martin Ciupa märkis, et inimkond peab leidma endale uue rolli: „See on väljakutse, kuid see ei pruugi olla negatiivne: robotid täidavad robotitele mõeldud töökohti ja inimesed inimtöökohti“.

Teised sõnavõtjad nimetasid ka uue tööstusrevolutsiooni sotsiaalseid ja eetilisi riske, kuid üldine seisukoht oli, et tööstus 5.0 pakub häid võimalusi, kui võetakse arvesse eetilisi aspekte. Maailma Majandusfoorumi projektijuht Ian Cronin rõhutas valitsuste rolli sotsiaalse mõju hindamisel ning märkis: „Euroopa võib suuresti aidata kaasa tööstus 5.0 inimmõõtmele“.

Tööstuse muutuste nõuandekomisjoni esimees Lucie Studničná võttis konverentsi kokku üleskutsega uueks ühiskondlikuks leppeks, et tegeleda suureneva ebavõrdsuse riskiga: „Kindlasti on nii võitjaid kui kaotajaid. Seepärast peame tagama, et negatiivse mõju vähendamise nimel tegutsevad kõik“. (dgf)