Euroopa mitmekesisuse rühm

This page is also available in

Euroopa mitmekesisuse rühma olemasolu tööandjate rühma (III rühma) ja töötajate rühma kõrval tagab komiteele dünaamilise jõu ja annab komiteele volitused teha täies ulatuses kuuldavaks liikmesriikide kodanikuühiskonna moodustavate mitmesuguste sotsiaalsete, kutsealaste, majandus- ja kultuuriorganisatsioonide mureküsimused. Vastavalt Lissaboni lepingus tehtud muudatustele moodustavad III rühma „muud kodanikuühiskonna esindajad ja sidusrühmad, eeskätt majanduse, kodanikutegevuse, kutsetegevuse ja kultuuri alal“. 
III rühma ainulaadse olemuse võti on selle liikmete ülimalt eripalgeline taust. Rühma liikmed esindavad põllumajandustootjate organisatsioone, väikeettevõtjaid, käsitöölisi, vabu elukutseid, sotsiaalmajanduses osalejaid (vastastikused ühingud, ühistud, sihtasutused ja mittetulundusühingud), tarbijaorganisatsioone, keskkonnaorganisatsioone, ühendusi, mis tegelevad perekonna, naiste ja soolise võrdõiguslikkuse küsimustega, ning noori, vähemusi ja ebasoodsas olukorras olevaid rühmi, puuetega inimesi, vabatahtlikku sektorit ning tervishoiu-, õigus-, teadus- ja akadeemilisi ringkondi esindavaid ühendusi.
Liikmete ühine eesmärk on saavutada Euroopa Liidus tõeline majanduslik, sotsiaalne ja osalusdemokraatia. III rühma moto on „Tõelise osalusdemokraatia saavutamine ELis kodanikuühiskonna dialoogi kaudu“ ja selle tegevus tugineb kolmele sambale:

  • Mitmekesisus demokraatias
  • Konsensuse loomine
  • Euroopa kodanike kaasamine – kohalik tegevus

Prioriteedid 2018-2020