Tööandjate rühm (I rühm)

Me teeme ettevõtjate hääle Euroopa tasandil kuuldavaks.

Tööandjate rühm (I rühm) ühendab ettevõtjaid ja ettevõtjate ühenduste esindajaid, kes tegutsevad paljudes eri ettevõtlussektorites, alates tööstusest kuni jaemüügini ja põllumajandusest kuni teenuste osutamiseni, esindades kõiki ettevõtteid alates VKEdest kuni suurettevõteteni. Meie liikmed tegutsevad aktiivselt ettevõtluses ja viivad kõigi ELi liikmesriikide ettevõtluse igapäevase tegelikkuse Euroopa tasandile. Nad on kogu hingest pühendunud oma kogemuste kasutamisele Euroopa projekti edendamiseks.

Tööandjate rühma tööd kujundavad Euroopa ettevõtjate põhivajadusi peegeldavad prioriteedid. Selleks et pidada sammu Euroopa ettevõtete tegevuse dünaamilisusega, vaadatakse need prioriteedid korrapäraselt läbi.  Meie praegused prioriteedid on järgmised:

  • ELi väärtuste edendamine
  • Majanduslike aluste tugevdamine
  • Digivaldkonnas ELi esirinda toomine
  • Ennetavate kliimameetmete pakutavate võimaluste ärakasutamine

Tööandjate rühm püüab üheskoos luua sellise Euroopa ettevõtluskeskkonna, mis pakub tööandjatele võimalusi kasvada ja olla edukas.

Teeme tihedat koostööd Euroopa kuue peamise ettevõtlusorganisatsiooniga: BusinessEurope, Copa-Cogeca, EUROCHAMBRES, EuroCommerce, SGI Europe ja SMEunited. Nad on olulised partnerid teadmiste vahetamisel ja meie hääle kuuldavaks tegemisel. Lisaks teeme sageli koostööd paljude teiste riiklike ja Euroopa tasandi institutsioonide ja ettevõtlusorganisatsioonidega.Prioriteedid