Teabevahetuse eest vastutav asepresident 2018-2020

This page is also available in

Isabel Caño Aguilar

 • Hispaania Töötajate Üldametiühingu (Unión General de Trabajadores – UGT) liige.
 • Hispaania Töötajate Üldametiühingu (UGT) Brüsseli büroo juht ja UGT rahvusvahelise poliitika sekretariaadi töötaja alates 1993. aastast. Euroopa ja ametiühingute asjade poliitika jälgimine. Kahepoolsed suhted teiste ametiühingute ja ühiskondlike organisatsioonidega.
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) asendusliige (1997–2010).
 • EMSK täisliige liige alates 21. septembrist 2010, kuulub TENi ja NATi sektsioonide koosseisu, tegeles selliste valdkondadega nagu maaelu areng, keskkond, kestlik areng, haridus, koolitus, energia, tervishoid ja infoühiskond.
 • Alalise uurimisrühma „Euroopa energiaühendus“ liige alates selle loomisest.
 • Alalise töörühma „Digitaalne tegevuskava“ liige alates selle loomisest.
 • EMSK delegatsiooni liige kliimamuutuste konverentsidel aastatel 2013–2017 (Varssavis, Limas, Pariisis, Marrakechis ja Bonnis toimunud kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsid).
 • EMSK delegatsiooni liige ÜRO kestliku arengu kõrgetasemelisel poliitilisel foorumil. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, 2016 ja 2017.
 • TENi sektsiooni juhatuse liige alates 2010. aastast.
 • Kestliku arengu vaatlusrühma aseesimees alates 2013. aastast.
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teabevahetuse eest vastutav asepresident 2018–2020.

Teiste hulgas järgmiste arvamuste raportöör:

 • „M-tervise ning mobiilsete tervise- ja heaolurakenduste ELi raamistik“
 • „Digitaalühiskond: juurdepääs, haridus, koolitus, tööhõive ja võrdsete võimaluste edendamise vahendid“
 • „M-tervise ning mobiilsete tervise- ja heaolurakenduste ELi raamistik“
 • „Kliimamuutustega kohanemist käsitlev ELi strateegia“
 • Arukate linnade projekti aruanne

Downloads

CV ISABEL CAÑO AGUILAR