Kolmas sotsiaalsete ettevõtete Euroopa päev: aeg tunnustada ja laiendada

„Sotsiaalsetes ettevõtetes tulevad Euroopa väärtused esile just nüüd, kui EL seisab silmitsi tohutute väljakutsetega,“ sõnas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige Ariane Rodert, kes avas kolmanda sotsiaalsete ettevõtete Euroopa päeva. Üritusel, mis toimus 4. juunil komitee peahoones Brüsselis, keskenduti sotsiaalmajanduse laiendamisele ja esitleti innovaatilisi sotsiaalseid ettevõtjaid.

Praegu pakub sotsiaalmajandus tööd 6,3%-le töötavast elanikkonnast, mis tähendab 13,6 miljonit tasustatud töökohta Euroopa Liidus. Sotsiaalsed ettevõtjad ja poliitikud rõhutasid, et on saabunud aeg sektori laiendamiseks.

Sõnavõtjad toonitasid, et sageli alahinnatakse Euroopa sotsiaalmajandust selle majandusarengu ja sotsiaalsete ümberkorralduste potentsiaali osas, ning juhtisid tähelepanu sotsiaalsete ettevõtete võimalikule rollile rahvusvahelisel tasandil, eelkõige tohutu tööpuudusega piirkondades (nt Balkani või Aafrika riigid).

Üritust rikastasid näited neljast innovaatilisest ja edukast sotsiaalsest ettevõttest, kes on tõestanud, et sotsiaalmajanduse laiendamine on võimalik, ning kolm interaktiivset õpikoda, kus keskenduti soolisele võrdõiguslikkusele sotsiaalsetes ettevõtetes, klastrite rollile ja laiendamise võimalustele.

ELi poliitikakujundajad nõustusid, et praegu on õige aeg sotsiaalmajanduse laiendamiseks, kuid meenutasid, et ei tohi unustada sotsiaalmajanduse tegelikku alust, milleks on koostöö ja solidaarsus. (ia)