Kaubandus, investeeringud, sotsiaalkindlustus ja solidaarsus – ELi ja Hiina 16. ümarlaua kesksed teemad

„Kodanikuühiskonna panus rikastab Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi mitmekülgset partnerlust ning parandab rahvusvahelisi suhteid,“ kinnitasid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier ja Hiina majandus- ja sotsiaalnõukogu aseesimees Yang Chongui mõlema institutsiooni 16. ümarlauakohtumisel. Ühisavalduses, mille mõlemad osapooled pärast 28.-29. mail Varnas (Bulgaaria) toimunud ELi ja Hiina 16. ümarlauda esitasid, võetakse kokku kohtumise peamised järeldused ja soovitused.

„ELi ja Hiina ümarlauast on kindlalt kujunenud üks keskseid kahepoolseid üritusi ELi ja Hiina vahel. See kajastab kõnealuste suhete üldist positiivset seisu ja stabiilsust,“ ütles komitee president Luca Jahier, lisades, et oluliste majanduslike, poliitiliste ja strateegiliste partneritena peaksid EL ja Hiina jätkama koostööd üha arvukamatel teemadel.

16. ümarlaual keskenduti sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalse solidaarsuse instrumentidega seonduvatele küsimustele ning ELi ja Hiina kaubandus- ja investeerimissuhetele.

Paralleelselt ümarlauaga korraldati koostöös Bulgaaria turismiministeeriumi ning Bulgaaria majandus- ja sotsiaalnõukoguga kolmepoolne kohtumine teemal „ELi ja Hiina turismiaasta 2018“. Turismiaasta eesmärk on tutvustada vähem tuntud sihtkohti, pakkuda võimalusi majanduskoostöö suurendamiseks, lihtsustada ELi ja Hiina vahelist viisamenetlust ja parandada lennuühendusi. (ia)