Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2018. aasta kodanikuühiskonna auhinna võitis Saksamaa organisatsioon Danube-Networkers for Europe

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tunnustas 13. detsembril viit kodanikuühiskonna organisatsiooni väljapaistvate projektide eest, mis kinnitavad Euroopa väärtusi ja millega tähistatakse Euroopa paljude identiteetide mitmekesisust ja edendatakse kultuuripärandit, et tuua eurooplased taas kokku.

Saksa projekt „Doonau maitsed – leib ühendab“, mille eestvedaja on Danube-Networkers for Europe (DANET), viis koju esimese, 14 000 euro suuruse auhinna. Ülejäänud neljale algatusele – Saksamaa SWANS, Itaalia Eco Museum, Ühendkuningriigi Safe Passage ja Kreeka Balkans Beyond Borders – omistati igaühele 9 000 eurot.

„Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 raames loodab komitee, et see auhind suurendab teadlikkust Euroopa kultuurilisest rikkusest ning Euroopa identiteetide mitmekihilisusest ja küllusest. Tema eesmärk on edendada projekte, mis tugevdavad mitmekesisuse kaudu ühtekuuluvustunnet ja loovad ühise tähenduse. Samuti soovib komitee suurendada paljude selliste projektide nähtavust kogu Euroopas, millega edendatakse Euroopa väärtusi, nagu inimväärikuse ja inimõiguste austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus ja õigusriik. Lõpetuseks tänab komitee kõiki isikuid ja organisatsioone, kes võitlevad iga päev nendel väärtustel põhineva Euroopa nimel,“ sõnas komitee president Luca Jahier Brüsselis toimunud auhinnatseremoonial.

DANETi võiduprojekti Doonau maitsed – leib ühendab“ eesmärk on, et inimesed kogeksid leiba kui vaimset kultuuripärandit, mis on neil kõigil ühine ja mis seob neid nende mitmekesisuses. Projekti raames korraldati Doonau-äärsetes riikides leivaküpsetamisi ja festivale, tuues kokku eri vanuses, rahvuses ja sotsiaalse taustaga inimesi.

Kuigi DANETi registrijärgne asukoht on Saksamaal, on tegu katusorganisatsiooniga, mis hõlmab mitmesuguseid haridusvaldkonna mittetulundusühendusi ja eksperte sellistest Doonau-äärsetest riikidest nagu Austria, Horvaatia, Bulgaaria, Rumeenia, Serbia, Slovakkia ja Ungari. Uuenduslikku õppimist ja kõigi kodanike sotsiaalset osalust propageeriva mittetulundusühendusena loodab DANET, et tema projekt suurendab teadlikkust Doonau piirkonna ja Euroopa ühistest kultuurilistest juurtest, luues dialoogi ja tugevdades sidemeid eri põlvkondade ja kultuuride vahel Euroopas.

Auhinda vastu võttes ütles DANETi juht Carmen Stadelhofer: „Leib on olnud alati kogukonna ja jagamise sümbol. Oma projektiga tahame me kaotada tõkked ja teha midagi ära solidaarse ja rahumeelse Euroopa hüvanguks. Teeme tööd kohalikul tasandil ja püüame kaasata kõiki. Toome kokku eri rahvusrühmad, kes ei pruugi muidu kokku saada, ning vanemad ja noored inimesed ning kaasame neid, kellel võib olla raskusi leida ühiskonnas oma kohta. See auhind on suur tunnustus ja au paljude selles projektis osalevate organisatsioonide ja inimeste jaoks.“

Vaadake võiduprojektide videot siin.

Auhinnaga tunnustati ka SWANSi algatust, mis on Saksamaal esimene omataoline. Seda juhib naisvabatahtlike rühm, kes korraldab karjääri- ja juhtimisteemalisi seminare suure potentsiaaliga sisserändaja taustaga naisüliõpilastele ja tumedanahalistele naistele, et aidata neil leida vääriline töö ja teha lõpp nende diskrimineerimisele tööturul.

Auhinnaga pärjatud Itaalia projekti Eco Museum juhib sotsiaalühistu Aria Nuova. Selle eesmärk on aidata pakkuda hooldekodudes elavatele psüühiliste haigustega patsientidele kunsti- ja kultuurikogemusi, kinnitades, et kultuuri on õigus kogeda kõigil.

Ühendkuningriigi organisatsiooni Safe Passage kultuurikampaania „80 aastat hiljem – lapspagulased vajavad siiani turvalist rändeteed“ eesmärk on saada suuremat üldsuse toetust tänapäeva noorimatele pagulastele, võrreldes praegust olukorda II maailmasõja ajal toimunud massilise päästeoperatsiooniga „Kindertransport“, mille ajal andsid Briti kodanikud peavarju natside tagakiusamise eest põgenevatele lastele. Safe Passage on aidanud üle 1 500 lapsel jõuda turvaliste ja seaduslike rändeteede kaudu ohutusse kohta.

Auhind omistati ka organisatsioonile „Piirideta Balkan“ Kreeka lühifilmide festivali korraldamise eest. Festival toimub igal aastal erinevas Balkani linnas, kus linastatakse Balkani ja mujalt pärit filmitegijate teoseid ja kasutatakse kunsti võimestava jõuna, et vähendada piirkonna rahutust minevikust pärinevaid erinevusi.

EMSK kodanikuühiskonna auhind, mis anti see aasta välja 10 korda, tekitas huvi 150 kandidaadis 27 ELi liikmesriigist. See annab tunnistust kogu Euroopa kodanikuühiskonna tohutust entusiasmist edendada Euroopa väärtusi ja kultuuripärandit. Auhinnaga loodab komitee hoogustada tööd, mida organisatsioonid ja üksiksisikud teevad kodanikuühiskonna hüvanguks.

Auhinnaga pärjatakse kodanikuühiskonna algatusi suurepäraste tulemuste eest ning igal aastal valitakse uus teema, mis hõlmab komitee töö olulist valdkonda. 2017. aasta auhind anti innovaatilise ettevõtluse eest, mille eesmärk on toetada ebasoodsas olukorras olevate rühmade integreerumist tööturule.