Energiaüleminekust saadav piirkondlik majanduslik kasu jääb tihti tähelepanuta

31. mail toimus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees arutelu teemal „Energiaüleminek Euroopa piirkondades“, et pöörata avalikkuse tähelepanu piirkondlikule majanduslikule kasule, mida toob endaga kaasa üleminek detsentraliseeritud ja vähese CO2-heitega energia tarnimisele. Vaatamata tõsiasjale, et üleminekul on selge piirkondlik mõõde, ei ole seda teemat veel peaaegu käsitletud.

Üleminekust võivad eelkõige võita vaesemad piirkonnad, vähendades seejuures ebavõrdsust Euroopa eri piirkondade vahel ja tagades parema sotsiaalse ja piirkondliku ühtekuuluvuse kogu ELis. Energiaostuvõimetuse vähendamise ühe võimalusena tutvustati ka kohtadel toimuvat ühiskondlikku energiatootmist.

Seda tehti kahe eduka näite varal, millest anti arutelul ülevaade. Esimene neist oli Saksamaal Treuenbrietzeni linnas rakendatud projekt, mis on saavutanud oma eesmärgi ja varustab varem mitte eriti heal järjel olnud kogukonda puhta ja sõltumatu detsentraliseeritud energiaga.

Teine edukas energiaülemineku projekt viidi ellu ELi ühes vaesemas piirkonnas, Ida-Poolas asuvas Turosn Koscielna vallas. Üleminek vähendas radikaalselt CO2 heitkoguste õhupaiskamist ja tõi 95 000 euro suuruse kokkuhoiu aastas.

Arutelu tulemused leiavad kajastamist komitee arvamuses teemal„Uue CO2-vaba, detsentraliseeritud ja digiteeritud energiavarustuse struktuuri mõju töökohtadele ja piirkondlikule majandusele“. Asjaomast arvamust esitletakse juulis komitee täiskogu istungjärgul, millest võtab osa ka Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič. (ll)